Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 200-453704

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Glisholmvej 2A
Odense S
5260
Danmark
Kontaktperson: Projektorganisationen for Nyt OUH v/ vicedirektør Peter Holm
Telefon: +45 76631263
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakter vedrørende 4 delprojekter DP05-DP08 (Delaftale 1 - Delaftale 4) samlet kaldet Klyngerne

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Syddanmark har i 2016 og første halvår af 2017 igangsat arbejderne i forbindelse med opførelsen af Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) ved udbud af byggemodningen (DP01 og DP02) samt ved 2 talentreprisekontrakter (DP03 og DP04).

Med dette udbud følger nu 4 totalentreprisekontrakter vedrørende projektoptimering, projektering samt opførelse/indretning af yderligere 4 store dele af selve sygehusbyggeriet (Nyt OUH) i form af DP05 - Klynge V1 (Delaftale 1), DP06 - Klynge V2 (Delaftale 2), DP07 - Klynge Ø2 (Delaftale 3) og DP08 - Klynge Ø1 (Delaftale 4).

De 4 delkontrakter har været udbudt i totalentreprise på partneringlignende vilkår efter reglerne om konkurrencepræget dialog.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 521 100 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

DP05 - Klynge V1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45215100
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Glisholmvej 2A, 5260 Odense S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale DP05 - Klynge V1 (Delaftale 1) omfatter ca. 24 000 m2 og er udbudt med et bindende rammebudget på ca. 400 000 000 DKK ekskl. moms. Totalentreprisekontrakten omfatter projektoptimering, projektering og udførelse af delprojektet vedrørende Klynge V1, som er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

Konkurrencen udgør ikke en sædvanlig totalentreprisekonkurrence, idet der ved tilbudsafgivelsen ikke har skullet afleveres et færdigt projekt med en fast anlægssum.

I stedet har Region Syddanmark ved udbuddet vurderet tilbudsgivernes evne til på baggrund af tilbudsgivernes forslag til optimeringsproces at sikre overholdelse af den bindende økonomiske ramme og dermed evnen til at indgå i et tæt og partneringlignende samarbejde med Region Syddanmark om realisering af projektet på baggrund af det foreliggende udbuds- og aftalegrundlag.

Den tilbudsgiver, som har vundet udbuddet af DP05 - Klynge V1 vil således skulle indgå i et tæt samarbejde med Region Syddanmark om udarbejdelsen af det endelige projekt på baggrund af et udbudsmateriale, hvor krav til byggeriet er beskrevet på dispositionsforslagsniveau.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces- og metodebeskrivelse / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding, herunder CV'er / Vægtning: 35
Omkostningskriterium - Navn: Økonomi - Totalentreprenørens omkostninger, herunder dækningsbidrag / Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

DP06 - Klynge V2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45215100
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Glisholmvej 2A, 5260 Odense S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale DP06 - Klynge V2 (Delaftale 2) omfatter ca. 21 000 m2 og er udbudt med et bindende rammebudget på ca. 325 000 000 DKK ekskl. moms. Totalentreprisekontrakten omfatter projektoptimering, projektering og udførelse af delprojektet vedrørende Klynge V2, som er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

Konkurrencen udgør ikke en sædvanlig totalentreprisekonkurrence, idet der ved tilbudsafgivelsen ikke har skullet afleveres et færdigt projekt med en fast anlægssum.

I stedet har Region Syddanmark ved udbuddet vurderet tilbudsgivernes evne til på baggrund af tilbudsgivernes forslag til optimeringsproces at sikre overholdelse af den bindende økonomiske ramme og dermed evnen til at indgå i et tæt og partneringlignende samarbejde med Region Syddanmark om realisering af projektet på baggrund af det foreliggende udbuds- og aftalegrundlag.

Den tilbudsgiver, som har vundet udbuddet af DP06 - Klynge V2 vil således skulle indgå i et tæt samarbejde med Region Syddanmark om udarbejdelsen af det endelige projekt på baggrund af et udbudsmateriale, hvor krav til byggeriet er beskrevet på dispositionsforlagsniveau.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces- og metodebeskrivelse / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding, herunder CV'er / Vægtning: 35
Omkostningskriterium - Navn: Økonomi - Totalentreprenørens omkostninger og dækningsbidrag / Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

DP07 - Klynge Ø2

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45215100
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Glisholmvej 2A, 5260 Odense S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale DP07 - Klynge Ø2 (Delaftale 3) omfatter ca. 20 000 m2 og er udbudt med et bindende rammebudget på ca. 300 000 000 DKK ekskl. moms. Totalentreprisekontrakten omfatter projektoptimering, projektering og udførelse af delprojektet vedrørende Klynge Ø2, som er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

Konkurrencen udgør ikke en sædvanlig totalentreprisekonkurrence, idet der ved tilbudsafgivelsen ikke har skullet afleveres et færdigt projekt med en fast anlægssum.

I stedet har Region Syddanmark ved udbuddet vurderet tilbudsgivernes evne til på baggrund af tilbudsgivernes forslag til optimeringsproces at sikre overholdelse af den bindende økonomiske ramme og dermed evnen til at indgå i et tæt og partneringlignende samarbejde med Region Syddanmark om realisering af projektet på baggrund af det foreliggende udbuds- og aftalegrundlag.

Den tilbudsgiver, som har vundet udbuddet af DP07 - Klynge Ø2 vil således skulle indgå i et tæt samarbejde med Region Syddanmark om udarbejdelsen af det endelige projekt på baggrund af et udbudsmateriale, hvor krav til byggeriet er beskrevet på dispositionsforlagsniveau.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces- og metodebeskrivelse / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding, herunder CV'er / Vægtning: 35
Omkostningskriterium - Navn: Økonomi - Totalentreprenørens omkostninger og dækningsbidrag / Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

DP08 - Klynge Ø1

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45215100
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Glisholmvej 2A, 5260 Odense S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale DP08 - Klynge Ø1 (Delaftale 4) omfatter ca. 27 000 m2 og er udbudt med et bindende rammebudget på ca. 500 000 000 DKK ekskl. moms. Totalentreprisekontrakten omfatter projektoptimering, projektering og udførelse af delprojektet vedrørende Klynge Ø1, som er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen i udbudsmaterialet.

Konkurrencen udgør ikke en sædvanlig totalentreprisekonkurrence, idet der ved tilbudsafgivelsen ikke har skullet afleveres et færdigt projekt med en fast anlægssum.

I stedet har Region Syddanmark ved udbuddet vurderet tilbudsgivernes evne til på baggrund af tilbudsgivernes forslag til optimeringsproces at sikre overholdelse af den bindende økonomiske ramme og dermed evnen til at indgå i et tæt og partneringlignende samarbejde med Region Syddanmark om realisering af projektet på baggrund af det foreliggende udbuds- og aftalegrundlag.

Den tilbudsgiver, som har vundet udbuddet af DP08 - Klynge Ø1 vil således skulle indgå i et tæt samarbejde med Region Syddanmark om udarbejdelsen af det endelige projekt på baggrund af et udbudsmateriale, hvor krav til byggeriet er beskrevet på dispositionsforlagsniveau.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces- og metodebeskrivelse / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding, herunder CV'er / Vægtning: 35
Omkostningskriterium - Navn: Økonomi - Totalentreprenørens omkostninger, herunder dækningsbidrag / Vægtning: 20
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 176-359840
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

DP05 - Klynge V1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/10/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
JV CMB - Itinera c/o CMB Societá Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
Via Carlo Marx 101
Carpi
41012 (MO)
Italien
NUTS-kode: ITH54
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Itinera S.p.A
Via Mario Balustra 15
Tortona
15057 (AL)
Italien
NUTS-kode: ITC18
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 400 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 400 700 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

DP06 - Klynge V2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/10/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
JV CMB - Itinera c/o CMB Societá Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
Via Carlo Marx 101
Carpi
41012 (MO)
Italien
NUTS-kode: ITH54
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Itinera S.p.A.
Via Mario Balustra 15
Tortona
15057 (AL)
Italien
NUTS-kode: ITC18
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 325 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 328 500 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

DP07 - Klynge Ø2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/10/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
JV CMB - Itinera c/o CMB Societá Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
Via Carlo Marx 101
Carpi
41012 (MO)
Italien
NUTS-kode: ITH54
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Itinera S.p.A.
Via Mario Balustra 15
Tortona
15057 (AL)
Italien
NUTS-kode: ITC18
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 300 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 282 100 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

DP08 - Klynge Ø1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/10/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
JV CMB - Itinera c/o CMB Societá Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
Via Carlo Marx 101
Carpi
41012 (MO)
Italien
NUTS-kode: ITH54
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Itinera S.p.A.
Via Mario Balustra 15
Tortona
15057 (AL)
Italien
NUTS-kode: ITC18
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 500 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 509 800 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 33326144

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer