Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kolding: Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger

2018/S 204-464918

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
BlueKolding Spildevand A/S
Kolding Åpark 3
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bluekolding.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Partneringaftale ifbm. nyanlæg- og kloakfornyelsesarbejder

Sagsnr.: 25274
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231300
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet er opdelt i følgende 2 delaftaler:

1) Kloakfornyelse ved opgravning og mindre gravearbejder;

2) Renoveringsopgaver i form af foring af eksisterende kloakledninger (No-Dig).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kloakfornyelse ved opgravning og mindre gravearbejder

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232410
45232440
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter planlægning og udførelse af kloakfornyelsesarbejder på BlueKoldings hovedkloaksystem, herunder hoved- og stikledninger samt brønde.

Det forventede årlige omfang er 30 - 40 000 000 DKK.

Derudover omfatter delaftale 1 reparationsarbejder af kloakledninger og brønde samt kloakarbejder i forbindelse med. mindre lokale byggemodningsopgaver. Omfanget heraf forventes at være 2 - 5 000 000 DKK årligt.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde og udvikling / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10
Omkostningskriterium - Navn: Variabler i partnerskab / Vægtning: 25
Omkostningskriterium - Navn: Enhedspriser / Vægtning: 20
Omkostningskriterium - Navn: Forslag til åben økonomi / Vægtning: 5
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Renoveringsopgaver i form af foring af eksisterende kloakledninger (No-Dig)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232410
45232440
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter udførelse af renoveringsopgaver i form af foring af eksisterende kloakledninger (No-Dig). Foringen omfatter hovedledninger, punktreparationer, stikledninger og overgangsprofiler.

Det forventede årlige omfang er 7 - 10 000 000 DKK.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde og udvikling / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10
Omkostningskriterium - Navn: Variabler i partnerskab / Vægtning: 25
Omkostningskriterium - Navn: Enhedspriser / Vægtning: 20
Omkostningskriterium - Navn: Forslag til åben økonomi / Vægtning: 5
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 069-152367
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kloakfornyelse ved opgravning og mindre gravearbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/10/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Per Aarsleff A/S
Viby
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 180 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 270 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Renoveringsopgaver i form af foring af eksisterende kloakledninger (No-Dig)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/10/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Per Aarsleff A/S
Viby
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 60 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over indgåelse af en rammeaftale skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/10/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer