Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aarhus N: Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler

2018/S 204-466461

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 198-449212)

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Konstant Net A/S
21262498
Dusager 22
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Mai Sloth
E-mail: misl@niras.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.konstant.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anlæg, drift og vedligehold af elforsyningsnet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører anlæg, drift og vedligehold af elforsyningsnet til Konstant Net A/S. Konstant Net ønsker ikke at have in house kapacitet til at udføre opgaver vedr. anlæg, drift og vedligehold, hvorfor dette udbydes til varetagelse af eksterne entreprenører. Arbejdet er opdelt i delkontrakter og omfatter overordnet følgende arbejder på eller nær ved elforsyningsanlæg:

- Etablering og idriftsætning af nye anlæg,

- Eftersyn, vedligeholdelse og reparation af bestående anlæg,

- Demontering af anlægsdele,

- Vagtordning,

- Fejlfinding – fejlretning på anlæg i drift.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2018
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 198-449212

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: III.1.2)
I stedet for:

Mindstekrav: Ansøgers soliditetsgrad skal være mindst 15% i hvert regnskabsår.

Læses:

Mindstekrav: Ansøgers soliditetsgrad skal være mindst 15% i gennemsnit i de oplyste regnskabsår.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer