Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 220-502746

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Roskilde Tekniske Skole
44053128
Pulsen 10
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Caroline Offenbach Møller
E-mail: udbud@mowe.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rts.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=refdqsvesi
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Selvejende institution
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Om- og tilbygning af Roskilde Tekniske Skole, etape 2

Sagsnr.: 105365
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Roskilde Tekniske Skole ønsker at gennemføre en om- og tilbygning af Roskilde Tekniske Skole, beliggende Pulsen 8, 4000 Roskilde.

Projektet omfatter tilbygning af en værkstedshalsbygning i nord-sydgående retning på cirka 1 650 m2 og ombygning af den del af den eksisterende bygning, som er i direkte kontakt med tilbygningen, cirka 775 m2.

Derudover omfatter projektet afskærmede udearealer i direkte tilknytning til tilbygningen, cirka 575 m2 (heraf er cirka 250 m2 overdækket).

Ovennævnte er beliggende i helhedsplanens vestlige del.

Projektet omfatter endelig et indhegnet område til containeroplag syd for tilbygningen på cirka 175 m2.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 41 550 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på en enkelt delkontrakt
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Storentreprisekontrakt: E1 Råhusentreprisen (delkontrakt 1)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45210000
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Roskilde.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter reglerne i udbudslovens § 58-60.

Udbuddet er begrænset, fordi det kun er muligt at afgive tilbud på de nævnte kontrakter i det omfang, ansøgeren er prækvalificeret til det.

Tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis Roskilde Tekniske Skole modtager flere end 5 egnede ansøgninger om prækvalifikation til af afgive tilbud på en delkontrakt, vil Roskilde Tekniske Skole udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud på delkontrakten.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af ansøgerens referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil Roskilde Tekniske Skole lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af den type entreprise, som den pågældende delkontrakt vedrører,

b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til fysisk omfang,

c) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med om- og tilbygning,

d) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med bygninger i drift.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optionerne fremgår af tilbudslisten.

Vilkår for udnyttelse af optioner fremgår af kontraktens pkt. 3.5 og 3.6.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Storentreprisekontrakt: E2 Lukningsentreprisen (delkontrakt 2)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45210000
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Roskilde.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter reglerne i udbudslovens § 58-60.

Udbuddet er begrænset, fordi det kun er muligt at afgive tilbud på de nævnte kontrakter i det omfang, ansøgeren er prækvalificeret til det.

Tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis Roskilde Tekniske Skole modtager flere end 5 egnede ansøgninger om prækvalifikation til af afgive tilbud på en delkontrakt, vil Roskilde Tekniske Skole udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud på delkontrakten.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af ansøgerens referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil Roskilde Tekniske Skole lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af den type entreprise, som den pågældende delkontrakt vedrører,

b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til fysisk omfang,

c) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med om- og tilbygning,

d) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med bygninger i drift.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optionerne fremgår af tilbudslisten.

Vilkår for udnyttelse af optioner fremgår af kontraktens pkt. 3.5 og 3.6.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fagentreprisekontrakt: E3 El-entreprisen (delkontrakt 3)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45300000
45310000
45210000
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Roskilde.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter reglerne i udbudslovens § 58-60.

Udbuddet er begrænset, fordi det kun er muligt at afgive tilbud på de nævnte kontrakter i det omfang, ansøgeren er prækvalificeret til det.

Tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis Roskilde Tekniske Skole modtager flere end 5 egnede ansøgninger om prækvalifikation til af afgive tilbud på en delkontrakt, vil Roskilde Tekniske Skole udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud på delkontrakten.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af ansøgerens referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil Roskilde Tekniske Skole lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af den type entreprise, som den pågældende delkontrakt vedrører,

b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til fysisk omfang,

c) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med om- og tilbygning,

d) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med bygninger i drift.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optionerne fremgår af tilbudslisten.

Vilkår for udnyttelse af optioner fremgår af kontraktens pkt. 3.5 og 3.6.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fagentreprisekontrakt: E4 VVS-entreprisen (delkontrakt 4)

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45210000
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Roskilde.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter reglerne i udbudslovens § 58-60.

Udbuddet er begrænset, fordi det kun er muligt at afgive tilbud på de nævnte kontrakter i det omfang, ansøgeren er prækvalificeret til det.

Tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis Roskilde Tekniske Skole modtager flere end 5 egnede ansøgninger om prækvalifikation til af afgive tilbud på en delkontrakt, vil Roskilde Tekniske Skole udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud på delkontrakten.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af ansøgerens referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil Roskilde Tekniske Skole lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af den type entreprise, som den pågældende delkontrakt vedrører,

b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til fysisk omfang,

c) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med om- og tilbygning,

d) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med bygninger i drift.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fagentreprisekontrakt: E5 Ventilationsentreprisen (delkontrakt 5)

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45210000
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Roskilde.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter reglerne i udbudslovens § 58-60.

Udbuddet er begrænset, fordi det kun er muligt at afgive tilbud på de nævnte kontrakter i det omfang, ansøgeren er prækvalificeret til det.

Tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis Roskilde Tekniske Skole modtager flere end 5 egnede ansøgninger om prækvalifikation til af afgive tilbud på en delkontrakt, vil Roskilde Tekniske Skole udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud på delkontrakten.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af ansøgerens referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil Roskilde Tekniske Skole lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af den type entreprise, som den pågældende delkontrakt vedrører,

b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til fysisk omfang,

c) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med om- og tilbygning,

d) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med bygninger i drift.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optionerne fremgår af tilbudslisten.

Vilkår for udnyttelse af optioner fremgår af kontraktens pkt. 3.5 og 3.6.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fagentreprisekontrakt: E6 Tømrerentreprisen (delkontrakt 6)

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45210000
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Roskilde.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter reglerne i udbudslovens § 58-60.

Udbuddet er begrænset, fordi det kun er muligt at afgive tilbud på de nævnte kontrakter i det omfang, ansøgeren er prækvalificeret til det.

Tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis Roskilde Tekniske Skole modtager flere end 5 egnede ansøgninger om prækvalifikation til af afgive tilbud på en delkontrakt, vil Roskilde Tekniske Skole udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud på delkontrakten.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af relevansen af ansøgerens referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil Roskilde Tekniske Skole lægge vægt på:

a) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af den type entreprise, som den pågældende delkontrakt vedrører,

b) I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave i forhold til fysisk omfang,

c) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med om- og tilbygning,

d) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med bygninger i drift.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/12/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/12/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 1 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis ansøgeren er omfattet af en af de i eESPD’en anførte udelukkelsesgrunde.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud på opgaven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Roskilde Tekniske Skoles underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at Roskilde Tekniske Skole har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tiden om, at Roskilde Tekniske Skole har indgået kontrakten, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer