Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Bredebro: Rensning af kloakledninger

2018/S 221-506240

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Tønder Forsyning A/S
32065813
Håndværkervej 4
Bredebro
6262
Danmark
Kontaktperson: Flemming Oltmann
Telefon: +45 88437548
E-mail: flo@tonfor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/89921895.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.toender-forsyning.dk/KONTAKT.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: håndtering af spildevand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af spuling og tv for Tønder Forsyning A/S

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90470000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tønder Spildevand A/S udbyder hermed køb af spuling og tv inspektion for drift og vedligeholdelses opgaver inden for kloak. Opgaven udbydes som 2 opgaver, 1 til tv og spul og 1 til spuling og oprensning, der kan bydes på begge opgaver samlet eller på kun på en af opgaverne. Der indgås kontrakt på 2 år med mulighed for forlængelse i 2 år.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 580 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45231300
76472000
76600000
90000000
90491000
90912000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

- Del opgave 1: tv og spul af regn og spildevandsledninger,

- Del opgave 2: spuling og oprensning af regn og spildevandsledninger mm.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 158-362264
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af spuling og tv for Tønder Forsyning A/S

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/11/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
LMJ A/S
42078514
Finlandsvej 22
Vejle
7100
Danmark
NUTS-kode: DK03
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 580 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • NTI

  NTI

  Vi gør dig bedre!
 • RIAS

  RIAS

  Termotag - Kvalitet til enhver smag
 • Junget

  Junget

  Alt i savklinger, bor, fræsere, diamantværktøj m.m. til træindustrien
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Chalsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • Kingo

  Kingo

  Miljørigtig nedbrydning
 • Monier

  Monier

  Komplette tagløsninger
 • Scandi Supply

  Scandi Supply

  Brandsikring A - Z
 • Carl F

  Carl F

  Alt i værktøj og beslag
 • KH Lift

  KH Lift

  ... Din sikkerhed i højden
 • Phønix Tag

  Phønix Tag

  Med mere end 100 års erfaring ved vi det meste om tagpap
 • DM&E

  DM&E

  DM&E Kloakmestergaranti
 • V. Meyer

  V. Meyer

  Creaton Melodie tagsten
 • OX-ON

  OX-ON

  Designed to protect
 • Thy Trapper

  Thy Trapper

  100 % dansk produceret trapper
 • Per Aarsleff A/S

  Per Aarsleff A/S

  Kloakrenovering og Strømpeforing
 • H+H Danmark

  H+H Danmark

  Produktoversigt
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering