Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Sæby: Solenergianlæg

2018/S 241-551577

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Sæby Varmeværk a.m.b.A.
64429418
Energivej 1
Sæby
9300
Danmark
Kontaktperson: Pouli S. Rugholt
Telefon: +45 29380710
E-mail: psr@saebyvarmevaerk.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.saebyvarmevaerk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sæby Varmeværk - Entreprise B Solvarmeanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
09332000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter etablering af et ca. 30 000 m2 solvarmeanlæg som supplement til varmeproduktionen

hos Sæby Varmeværk. Solvarmeanlægget omfatter solvarmepaneler, vekslerbygning, tørkøleanlæg samt

Forsyningsledning. Solvarmeanlægget skal etableres på Sølystvej 12, 9300 Sæby, lige umiddelbart syd

for eksisterende solvarmeanlæg. Der skal etableres en ca. 250 meter forsyningsledning mellem det nye

solvarmeanlæg og varmeværket beliggende på Energivej 1, 9300 Sæby.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232140
09331100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

Energivej 1, 9300 Sæby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise B omfatter levering, montering og tilslutning af ca. 30 000 m2 solvarmeanlæg omfattende bl.a. forberedende jordarbejder, opstilling af solpaneler samt rør i terræn. Under samme entreprise hører desuden levering og etablering af forsyningsledning fra det nye solvarmeanlæg til eksisterende varmecentral. Arbejdet omfatter alt tilhørende gravearbejde, samt reetablering af opbrudte belægninger.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 131-299279
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Sæby Varmeværk - Entreprise B Solvarmeanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
09/11/2018
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
DK - 8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
DK - 2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/12/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer