Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Skanderborg: Geoteknisk ingeniørvirksomhed

2019/S 012-024915

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 235-537569)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Jimmi Laursen
Telefon: +45 72443333
E-mail: jila@vd.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejdirektoratet.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

BMM.R02 Rammeaftale om rådgivning vedr. geoteknik

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71332000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven er benævnt "BBM.R02 Rammeaftale om rådgivning vedrørende geoteknik”.

Rammeaftalen omfatter i hovedtræk geoteknisk rådgivning, udførelse af geotekniske feltundersøgelser, herunder boringer og CPTU-forsøg, udførelse af pumpeboringer og okkerundersøgelser, prøvetagning, jordartsbedømmelse og geotekniske laboratorieforsøg, afrapportering i form af geotekniske rapporter og notater samt datarapporter og geoteknisk tilsyn.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/01/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 235-537569

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.3
I stedet for:

Såfremt virksomheden baserer sig på andres formåen, henvises til punkt VI.3).

Læses:
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Ovennævnte tekst i pkt. VII.1.2) ovenfor udgår.

« Tilbage til oversigten over alle licitationer