Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hillerød: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 013-025653

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 238-542815)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Hillerød Kommune
29189366
Trollesmindealle 27
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: MELANIE PALSGAARD ANDERSEN
E-mail: udbud@mowe.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/96135217.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hillerod.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler på håndværkerydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hillerød Kommune udbyder rammeaftaler på udførelse af håndværkerydelser i fagentreprise for murer-, tømrer-, maler-, VVS- og el-arbejder på ejendomme, der ejes eller administreres af Hillerød Kommune.

Tryk her https://permalink.mercell.com/96135217.aspx

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/01/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 238-542815

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 18/01/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 04/02/2019
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: III.1.2)
I stedet for:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindstekrav til omsætning, egenkapital og soliditetsgrad er afhængige af den enkelte delaftale:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Omsætningskrav:

— Murerentreprisen: 350 000 DKK,

— Tømrer entreprisen: 1 650 000 DKK,

— Malerentreprisen: 250 000 DKK,

— VVS-entreprisen: 650 000 DKK,

— El-entreprisen: 1 250 000 DKK.

Krav til egenkapital:

— Murerentreprisen: 75 000 DKK,

— Tømrer entreprisen: 350 000 DKK,

— Malerentreprisen: 50 000 DKK,

— VVS-entreprisen: 125 000 DKK,

— El-entreprisen: 250 000 DKK.

Krav til soliditetsgrad:

— Murerentreprisen: 10%,

— Tømrerentreprisen:10%,

— Malerentreprisen: 10%,

— VVS-entreprisen: 10%,

— El-entreprisen: 10%.

Ansøgeren skal opfylde mindstekravet til omsætning for hver delkontrakt, som der ansøges om prækvalifikation til.

Ansøger skal endvidere stille en garanti, jf. rammeaftalernes punkt 4.3, senest 8 dage efter kontraktindgåelse.

Ansøger kan ansøge om prækvalifikation på flere delkontrakter end ansøger opfylder de kumulerede mindstekrav til, men kan alene blive prækvalificeret i det omfang ansøger opfylder det kumulerede mindstekrav, jf. punkt 6.2 (ønsker ansøger eksempelvis at give tilbud på Murerentreprisen og El-entreprisen er det kumulerede mindstekrav til omsætning således 1 600 000 DKK).

Læses:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindstekrav til omsætning, egenkapital og soliditetsgrad er afhængige af den enkelte delaftale:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Omsætningskrav:

— Murerentreprisen: 350 000 DKK,

— Tømrer entreprisen: 1 650 000 DKK,

— Malerentreprisen: 250 000 DKK,

— VVS-entreprisen: 650 000 DKK,

— El-entreprisen: 1 250 000 DKK.

Krav til egenkapital:

— Murerentreprisen: 75 000 DKK,

— Tømrer entreprisen: 350 000 DKK,

— Malerentreprisen: 50 000 DKK,

— VVS-entreprisen: 125 000 DKK,

— El-entreprisen: 250 000 DKK.

Krav til soliditetsgrad:

— Murerentreprisen: 10%,

— Tømrerentreprisen: 10%,

— Malerentreprisen: 10 %,

— VVS-entreprisen: 10%,

— El-entreprisen: 10%.

Ved ansøgning om prækvalifikation til flere delkontrakter gælder følgende:

— Mindstekravet for omsætning udgør den samlet værdi for de enkelte delkontrakter, der ansøges om prækvalifikation til. Eksempelvis, hvis der anmodes om prækvalifikation til Murerentreprisen og El-entreprisen udgør mindstekravet til omsætningen 1 600 000 DKK,

— Mindstekrav til egenkapital udgør den højest angivne egenkapital for de delkontrakter, der ansøges om prækvalifikation til. Eksempelvis, hvis der anmodes om prækvalifikation til Malerentreprisen og El-entreprisen udgør mindstekravet til egenkapitalen 250 000 DKK,

— Mindstekravet til soliditetsgrad udgør 10% uanset, hvor mange delkontrakter der anmodes om prækvalifikation til. Eksempelvis, hvis der anmodes om prækvalifikation til Murerentreprisen, Tømrerentreprisen og El-entreprisen udgør mindstekravet til soliditetsgrad 10%.

Ansøger skal endvidere stille en garanti, jf. rammeaftalernes punkt 4.3, senest 8 dage efter kontraktindgåelse.

Ansøger skal på Hillerød Kommunes anmodning fremlægge følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag heraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers samlede årsomsætning i det seneste regnskabsår, egenkapital samt soliditetsgrad, såfremt offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor ansøger er etableret, og for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Det bemærkes, at ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøgeren sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Som følge af ovennævnte ændringer har Hillerød Kommune samtidig ændret i udbudsbetingelserne.

Konkret er der foretaget ændringer i prækvalifikationsbetingelsernes afsnit: 2.2 "Kontaktperson", 2.4 "Forventet tidsplan", 2.5 "Spørgsmål til udbudsmaterialet", 3 "Aflevering af ansøgning om prækvalifikation", 4.1.3 ”Ansøgning om at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på flere kontrakter”, 5.2.1 ”Mindstekrav til økonomisk/finansiel formåen” og 6.2 ”Prækvalificering på flere delkontrakter” samt tilbudsbetingelsernes afsnit: 1.2 "Tidsplan (forventet), 1.3 "Spørgsmål til udbudsmaterialet" og 4 "Aflevering og åbning af tilbud".

Ændringerne vil bestå i en tydeliggørelse af, at kravet om kumulering ved ansøgninger på flere delkontrakter alene vil gælde for kravet relateret til den seneste årlige omsætning, sletning af de steder i prækvalifikationsbetingelserne, hvor ansøger anmodes om at opliste en prioritering af delkontrakterne samt nye tidsplaner.

« Tilbage til oversigten over alle licitationer