Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationer



Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 054-125686

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Carsten Niebuhrs Gade 43
København V
1577
Danmark
Kontaktperson: Natasja Lystrup
Telefon: +45 82340000
E-mail: NLTR@bane.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ressourceudbud af 2 delkontrakter for CSM Myndighedskoordinator inden for sikring samt Arbejdsmiljøkoordinator

Sagsnr.: BDK, Ringsted-Femern Banen
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. 2017/S 007-010760 har Banedanmark udbudt 2 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 4 877 340.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ressourceudbud af 2 delkontrakter for CSM Myndighedskoordinator inden for sikring samt Arbejdsmiljøkoordinator

Delkontraktnr.: 0
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Arbejdsstedet for delkontrakt 1 er på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 577 København V. Arbejdsstedet for delkontrakt 2 er hovedsageligt på adressen Marienbergvej 4, 4760 Vordingborg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 1: CSM Myndighedskoordinator – Sikring (SI Koordinator), 24 timer pr. uge:

- Gennemførelse af CSM proces og udarbejdelse af CSM dokumentationen for sikring (systemdefinition, sikkerhedsplan, sikkerhedsdokumentation mv.),

- Opnåelse af sikkerhedsvurderingsrapport for sikringsprojekter,

- Følge op på projektets fremdrift i udarbejdelse af grundlag for ibrugtagning og opfølgning på vilkår ift. terminer,

- Eskalere projekter, der ikke følger tidsplanen,

- Aftale de nødvendige processer for myndighedsgodkendelse med Trafik-, bygge- og boligstyrelsen,

- Koordinere kommunikationen mellem projektet og Trafik-, bygge- og boligstyrelsen,

- Kontakt til assessor, herunder besvarelse af assessorspørgsmål,

- Registrere og dokumentere myndighedsbehandlingen i henhold til Banedanmarks processer,

- Kvalitetssikring af CSM dokumentation, ansøgning og SAR etc.

Der henvises i øvrigt til funktionsbeskrivelsen vedrørende SI Koordinator CSM og Interoperabilitet.

Delkontrakt 2: Arbejdsmiljøkoordinator, 20 timer pr. uge:

- Arbejdsmiljøkoordinatorens opgave bliver primært gennemførelse af AMK B opgaver, men der vil også kunne forekomme AMK P opgaver ved projektændringer og lignende, som skal håndteres. Arbejdsmiljøkoordinatoren har ansvaret for at gennemføre runderinger samt for at planlægge, gennemføre og lede sikkerheds-møderne. Arbejdssproget er engelsk, med det vil være en fordel med gode tysk-kundskaber i skrift og tale.

Der henvises til funktionsbeskrivelsen vedrørende Arbejdsmiljøkoordinator Udførelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delkontrakt 1:

- Option 1: Option på forlængelse 2 gange af 12 måneder. Forlængelsen indeholder også eventual forøgelse af den ugentlige arbejdstid, jf. option 2,

- Option 2: Option på forøgelse af ugentlig arbejdstid fra 24 timer pr. uge op til 37 timer pr. uge. Denne option kan kaldes 2 gange pr. år kontrakten løber (i alt maksimalt 6 gange inkl. udnyttelse af option 2) og skal kaldes med 2 måneders varsel.

Option 1 og 2 kan kaldes uafhængigt af hinanden og hver for sig eller samtidigt.

Delkontrakt 2:

- Delkontrakten indeholder option om forlængelse på 3 gange af 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

TEN-T

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 007-010760
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delkontrak 1: CSM Myndighedskoordinator inden for sikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Insuco ApS
Fruebjergvej 3
København Ø
2100
Danmark
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 877 340.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delkontrakt 2: Arbejdsmiljøkoordinator

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Delkontrakt 1 blev tildeling en tilbudsgiver, og delkontrakt 2 blev annulleret, idet Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til arbejdsmiljøkoordinering ændrede sig, hvorfor der ikke længere er behov for denne ressource. Delkontrakt 2 vil således heller ikke blive genudbudt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/03/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter
 • Mul10 ProSafe

  Mul10 ProSafe

  Tagdækkernes faldsikringssystem
 • Monier

  Monier

  Komplette tagløsninger
 • RIAS

  RIAS

  Termotag - Kvalitet til enhver smag
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • V. Meyer

  V. Meyer

  Creaton Melodie tagsten
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • Vika vinduer

  Vika vinduer

  Lad os gøre det sammen
 • Nicolaisen & Larsen

  Nicolaisen & Larsen

  Nye JCB maskiner
 • OX-ON

  OX-ON

  Designed to protect
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • Højvang Laboratorier

  Højvang Laboratorier

  -et privatejet laboratorium med speciale i miljøanalyser.
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • Højgaards

  Højgaards

  Hydrauliske pumper
 • Plastmo

  Plastmo

  Vejledning i valg af tag