Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Herning: Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne

2019/S 055-126714

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet Herning, Gl. Landevej 61
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Michael Hyllegaard
E-mail: bigm@niras.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vest.rm.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

DNV-Gødstrup - Anskaffelse af containervaskere, vognvaskere og vaskedekontaminatorer til sterilcentralen (genudbud)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33191000 - LA16 - LA09
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Midtjylland har udbudt 2 containervaskere, 2 vognvaskere og vaskedekontaminatorer til levering, montering, aflevering, indkøring og validering på sterilcentralen på DNV-Gødstrup. Der er option på indkøb af yderligere 1 stk. 15 DIN enkeltkammermaskine, 1 sæt vaskevogne til sterilcontainere inkl. låg samt kasser inkl. låg, 1 generel indsats til vask af instrumenter, 2 MIS/MIC indsatse til vask af rørformede hulheder samt 3 transportvogne til instrumentracks.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 470 701.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33191100
33190000
45300000
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

DNV-Gødstrup

Gødstrupvej 43, Gødstrup

7400 Herning

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland har udbudt 2 containervaskere, 2 vognvaskere og vaskedekontaminatorer til levering, montering, aflevering, indkøring og validering på sterilcentralen på DNV-Gødstrup. Der er option på indkøb af yderligere 1 stk. 15 DIN enkeltkammermaskine, 1 sæt vaskevogne til sterilcontainere inkl. låg samt kasser inkl. låg, 1 generel indsats til vask af instrumenter, 2 MIS/MIC indsatse til vask af rørformede hulheder samt 3 transportvogne til instrumentracks.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kapacitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet og kvalitet / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Tid / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på indkøb af yderligere 1 stk. 15 DIN enkeltkammermaskine, 1 sæt vaskevogne til sterilcontainere inkl. låg samt kasser inkl. låg, 1 generel indsats til vask af instrumenter, 2 MIS/MIC indsatse til vask af rørformede hulheder samt 3 transportvogne til instrumentracks.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 237-540970
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

DNV-Gødstrup - Anskaffelse af containervaskere, vognvaskere og vaskedekontaminatorer til sterilcentralen (genudbud)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
04/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Steelco Nordic A/S
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 470 701.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers tildelingsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside http://klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/03/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer