Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 057-130851

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
KAB bolig
56815910
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Pernille Egelund Johansen
E-mail: pen@kab-bolig.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kab-bolig.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

KAB Huset

Sagsnr.: EHV 81
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

KAB ønsker at etablere et nyt tidssvarende ’KAB-Huset’ på en central grund i København, som erstatning for de eksisterende rammer i bygningerne i Vester Voldgade og Studiestræde. Projektet omfatter opførelse af i alt ca. 7 400 brutto-m2 nybyggeri til KAB’s nye hovedsæde. Bygningen skal kunne huse i alt 400 medarbejdere samt gæster.

Huset skal understøtte og vise KAB’s centrale idéer om bedre boliger til alle: udvikling, livskvalitet og medbestemmelse. Overordnet skal KAB-Huset være et byggeri, som KAB skal være stolte af at vise frem – ikke mindst til KAB´s boligorganisationer. Når KAB fortæller omverdenen den gode historie om, at KAB vil ”skabe et godt og bæredygtigt kontorhus, der spiller sammen med og løfter sit nærmiljø”, må byggeriet også efterfølgende kunne redegøre for, at det faktisk har gode og bæredygtige løsninger. Det gælder fx valg af materialer, valg af tekniske løsninger, genbrug af ressourcer, affaldsbehandling mv.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 169 884 433.00 DKK / Højeste bud: 179 922 072.00 DKK taget i betragtning
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45213150
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Enghavevej 81, København V

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalentreprisekontrakten er udbudt efter udbudsloven i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i EU-tidende/TED-databasen. Udbud er gennemført som udbud med forhandling, hvilket indebærer, at kun prækvalificerede tilbudsgivere havde ret til at afgive tilbud.

Det er KAB´s ønske at udbuddet gennemføres efter en model som sikrer tidlig inddragelse af entreprenøren i projekteringsprocessen, således at dennes kompetencer i forhold til bl.a. tilrettelæggelse og design af detailløsninger til byggeriet, herunder sikring af bygbarhed kommer projektet til gavn.

Det er samtidig ønsket at den arkitektur, brugerprocessen og de indledende tanker og strategier som totalrådgiverteamet har været en væsentlig del af, bliver videreført i den videre proces.

Udbuddet er gennemførti totalentreprise på grundlag af et dispositionsforslag.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og byggeproces / Vægtning: 15
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 35
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Beskrivelse af optioner fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 2.9.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det totalrådgiverteam som har varetaget den indledende projektering overdrages til totalentreprenøren i forhold til den videre projektering for totalentreprenøren.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 199-449791
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: J.nr. 329315
Betegnelse:

KAB Huset

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
5E Byg A/S
30811097
Odense
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 169 884 433.00 DKK / Højeste bud: 179 922 072.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over tildeling af kontrakt skal indgives til Klagenævnet for Udbud indenfor 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til ansøgerne, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde til beslutningen.

Andre klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter at bekendtgørelsen er offentliggjort.

Efter klagenævnslovens § 6, stk. 4, skal klager, senest samtidigt med indgivelse af klage over ordregiver til Klagenævnet, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen jf. Klagenævnslovens § 12, stk. 1

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/03/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer