Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Albertslund: Fjernvarme (mellembys)

2019/S 057-132506

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
VEKS
69330428
Roskildevej 175
Albertslund
2620
Danmark
Kontaktperson: Lars Borgvardt Strøbech
Telefon: +45 43660366
E-mail: lsh@veks.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.veks.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.veks.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tekniske Installationer, VEKS omlægning af ledninger, Linda

Sagsnr.: 017-1012/7140
II.1.2)Hoved-CPV-kode
09324000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører etableringen af et afgreningsværk i forbindelse med omlægning af fjernvarmetransmissionsledninger for VEKS, ved City 2 i Høje Taastrup Kommune. Arbejdet udbydes som en hovedentreprise og der indgås én kontrakt. Rør- og komponentleverancen indgår i hovedentreprisen. Arbejdet omfatter etablering af afgreningsværk af ca. 15 meter DN600 med 2 afgreninger af DN250 og DN100. Arbejderne omfatter, udover aktiviteter på selve arbejdsstedet, ligeledes også etablering af ventilationsanlæg. Arbejderne er detaljeret beskrevet i nærværende udbudsbetingelser med tilhørende bilag.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44163120
71315000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Høje Taastrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører etableringen af et afgreningsværk i forbindelse med omlægning af fjernvarmetransmissionsledninger for VEKS, ved City 2 i Høje Taastrup Kommune. Arbejdet udbydes som en hovedentreprise og der indgås én kontrakt. Rør- og komponentleverancen indgår i hovedentreprisen. Arbejdet omfatter etablering af afgreningsværk af ca. 15 meter DN600 med 2 afgreninger af DN250 og DN100. Arbejderne omfatter, udover aktiviteter på selve arbejdsstedet, ligeledes også etablering af ventilationsanlæg. Arbejderne er detaljeret beskrevet i nærværende udbudsbetingelser med tilhørende bilag.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 238-544676
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Tekniske Installationer, VEKS omlægning af ledninger, Linda

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
19/03/2019
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Brøndum A/S
Brøndum A/S
Kanalholmen 1
Hvidovre
2650
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsbetingelser, for uddybelse af ovenstående.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/03/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer