Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hjørring: Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde

2019/S 078-184961

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Udbudsjurist Christian Norup eller projektleder Martin Fuglsang telefon: 72 81 30 94 e-mail: FES-NFP04@mil.dk
Telefon: +45 72813188
E-mail: FES-UES06@MIL.DK
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nedbrydning, 731. Flyvestation Skrydstrup, Nyt Kampfly Program, Etablering af Faciliteter til Nyt Kampfly

Sagsnr.: 2017/002110
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45110000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten vedrører delvis miljøsanering, nedbrydning og nedrivning af eksisterende bygninger, pladser og installationer, etablering af depot for knust beton og affald samt fjernelse af affald på 721. Flyvestation Skrydstrup i forbindelse med den forestående etablering af faciliteter til Danmarks nye Joint Strike Fighter F-35 kampfly.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 787 522.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262640
45111000
45111100
45111200
45111213
45113000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Arbejdet skal udføres på 731. Flyvestation Skrydstrup, Plantagevej 14, 6541 Bevtoft.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten vedrører delvis miljøsanering, nedbrydning og nedrivning af eksisterende bygninger, pladser og installationer, etablering af depot for knust beton og affald samt fjernelse af affald fra ca.:

— 24 600 m2 asfaltbelægning,

— 12 665 m2 pladser med betonbelægning,

— 18 871 m2 betonbelægning under asfalt,

— 322 m2 teknisk anlæg og 2 master,

— 4 264 m2 beton hangaretter,

— 2 896 m2 bygninger af varierende typer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 036-080072
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Nedbrydning, 731. Flyvestation Skrydstrup, Nyt Kampfly Program, Etablering af Faciliteter til Nyt Kampfly

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/04/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 11
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
P. Olesen og Sønner A/S
14345140
Industriområdet 25
Hovedgård
8732
Danmark
Telefon: +45 20745363
E-mail: mail@p-olesen.dk
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 12 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 787 522.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 72200030
E-mail: erst@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/04/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer