Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

2019/S 093-225873

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Carsten Niebuhrs Gade 43
København V
1577
Danmark
Kontaktperson: Rikke Klostergaard
Telefon: +45 25183240
E-mail: RIKL@BANE.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Geotekniske undersøgelser Langå Station og 2 erstatningsanlæg

Sagsnr.: FSP0502-009
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311230
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rådgivningen omfatter i hovedtræk udførelse af geotekniske boringer og efterfølgende udarbejdelse af datarapport med optegnede boreprofiler/CPTu-profiler og situationsplaner (data) i forbindelse med sporfornyelse og hastighedsopgradering af Langå Station, samt undersøgelser i forbindelse med etablering af 2 erstatningsanlæg. Hastighedsopgraderingen har sit udspring i Togfonden DK fra 2014.

Til brug for nærværende opgave er udarbejdet 2 boreprogrammer, der er fordelt på i alt 5 etaper. Boreprogram A vedrører Langå Station og omfatter boringer på Langå station syd (udenfor spor) og Langå station nord (mellem spor). Boreprogram B vedrører de 2 erstatningsanlæg og omfatter boringer ved Lerbjerg 1 (udenfor spor), Haarvad (udenfor spor) og Lerbjerg 2 (udenfor spor). Herudover en option på ekstra boringer på Langå Station.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311230
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Favrskov kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgivningen omfatter i hovedtræk udførelse af geotekniske boringer og efterfølgende udarbejdelse af datarapport med optegnede boreprofiler/CPTu-profiler og situationsplaner (data) i forbindelse med sporfornyelse og hastighedsopgradering af Langå Station, samt undersøgelser i forbindelse med etablering af 2 erstatningsanlæg. Hastighedsopgraderingen har sit udspring i Togfonden DK fra 2014.

Til brug for nærværende opgave er udarbejdet 2 boreprogrammer, der er fordelt på i alt 5 etaper. Boreprogram A vedrører Langå Station og omfatter boringer på Langå station syd (udenfor spor) og Langå station nord (mellem spor). Boreprogram B vedrører de 2 erstatningsanlæg og omfatter boringer ved Lerbjerg 1 (udenfor spor), Haarvad (udenfor spor) og Lerbjerg 2 (udenfor spor). Herudover en option på ekstra boringer på Langå Station.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Ekstra boringer på Langå Station.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Geotekniske undersøgelser Langå Station og 2 erstatningsanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
24/04/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Geo
59781812
Mglebjergvej 1
Lyngby
2800
Danmark
Telefon: +45 87412356
E-mail: glr@geo.dk
Fax: +45 45881240
NUTS-kode: DK012

Internetadresse: http://geo.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer