Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Frederiksberg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 094-228321

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Frederiksberg Forsyning A/S
28500769
Stæhr Johansens Vej 38
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Daniel Wolff
Telefon: +45 30766132
E-mail: dawo@frb-forsyning.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7a7eea3d-abdb-418c-b8a0-4ec3b374c2c4/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.frb-forsyning.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7a7eea3d-abdb-418c-b8a0-4ec3b374c2c4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7a7eea3d-abdb-418c-b8a0-4ec3b374c2c4/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7a7eea3d-abdb-418c-b8a0-4ec3b374c2c4/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsaktiviteter som omfatter Vand, Fjernvarme, Kloak og fjernkøling

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om teknisk rådgivning på områderne Vand, Kloak- og klimatilpasninger, Fjernvarme og Fjernkøling

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører rammeaftale om teknisk rådgivning fordelt på 4 områder. Rammeaftalen er opdelt i 4 delaftaler: Teknisk rådgivning (Vand), Teknisk rådgivning (Kloak- og klimatilpasninger), Teknisk rådgivning (Fjernvarme) og Teknisk rådgivning (Fjernkøling).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om teknisk rådgivning, Vand

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg Forsyning A/S (ordregiver på vegne af Frederiksberg Vand A/S) har et løbende behov for at få teknisk rådgivning i forbindelse med større og/eller mindre projekter på vandområdet. For at sikre, at Frederiksberg Forsyning A/S har mulighed for at kunne indhente rådgivning ønsker Frederiksberg Forsyning A/S at indgå rammeaftale med en tilbudsgiver om teknisk rådgivning på området for vand.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indeholder option om forlængelse på 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 5 ansøgere på hver af delaftalerne, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere med henblik på at prækvalificere op til 5 ansøgere. Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud vil ske på baggrund af ansøgernes referencer. Frederiksberg Forsyning A/S vil på baggrund af ansøgernes referencer udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den mest relevante tekniske og faglige kapacitet i forhold til den delaftale, der ansøges om prækvalifikation til – det vil sige referencer, der dokumenterer:

— Referencernes relevans i forhold til det ydelsesområde/den rammeaftale, som der ansøges om optagelse til, dækker,

— Ansøgers erfaring med rådgivning indenfor de områder og opgaver beskrevet i afsnit 3 for hver af de delaftaler, der ansøges om optagelse til.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om teknisk rådgivning, Kloak- og klimatilpasning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg Forsyning A/S (ordregiver på vegne af Frederiksberg Kloak A/S) har et løbende behov for at få teknisk rådgivning i forbindelse med større og/eller mindre projekter på kloak- og klimatilpasningsområdet. For at, sikre at Frederiksberg Forsyning A/S har mulighed for at kunne indhente rådgivning ønsker Frederiksberg Forsyning A/S at indgå rammeaftale med en tilbudsgiver om teknisk rådgivning på området for kloak- og klimatilpasning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indeholder option om forlængelse på 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 5 ansøgere på hver af delaftalerne, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere med henblik på at prækvalificere op til 5 ansøgere. Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud vil ske på baggrund af ansøgernes referencer. Frederiksberg Forsyning A/S vil på baggrund af ansøgernes referencer udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den mest relevante tekniske og faglige kapacitet i forhold til den delaftale, der ansøges om prækvalifikation til – det vil sige referencer, der dokumenterer:

— Referencernes relevans i forhold til det ydelsesområde/den rammeaftale, som der ansøges om optagelse til, dækker,

— Ansøgers erfaring med rådgivning indenfor de områder og opgaver beskrevet i afsnit 3 for hver af de delaftaler, der ansøges om optagelse til.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om teknisk rådgivning, Fjernvarme

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg Forsyning A/S (ordregiver på vegne af Frederiksberg Fjernvarme A/S) har et løbende behov for at få teknisk rådgivning i forbindelse med større og/eller mindre projekter på fjernvarmeområdet. For at sikre, at Frederiksberg Forsyning A/S har mulighed for at kunne indhente rådgivning ønsker Frederiksberg Forsyning A/S at indgå rammeaftale med en tilbudsgiver om teknisk rådgivning på området for fjernvarme.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indeholder option om forlængelse på 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 5 ansøgere på hver af delaftalerne, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere med henblik på at prækvalificere op til 5 ansøgere. Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud vil ske på baggrund af ansøgernes referencer. Frederiksberg Forsyning A/S vil på baggrund af ansøgernes referencer udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den mest relevante tekniske og faglige kapacitet i forhold til den delaftale, der ansøges om prækvalifikation til – det vil sige referencer, der dokumenterer:

— Referencernes relevans i forhold til det ydelsesområde/den rammeaftale, som der ansøges om optagelse til, dækker,

— Ansøgers erfaring med rådgivning indenfor de områder og opgaver beskrevet i afsnit 3 for hver af de delaftaler, der ansøges om optagelse til.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om teknisk rådgivning, Fjernkøling

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg Forsyning A/S (ordregiver på vegne af Frederiksberg Fjernkøling A/S) har et løbende behov for at få teknisk rådgivning i forbindelse med større og/eller mindre projekter på fjernkølingsområdet. For at sikre, at Frederiksberg Forsyning A/S har mulighed for at kunne indhente rådgivning ønsker Frederiksberg Forsyning A/S at indgå rammeaftale med en tilbudsgiver om teknisk rådgivning på området for fjernkøling.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen indeholder option om forlængelse på 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere end 5 ansøgere på hver af delaftalerne, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere med henblik på at prækvalificere op til 5 ansøgere. Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud vil ske på baggrund af ansøgernes referencer. Frederiksberg Forsyning A/S vil på baggrund af ansøgernes referencer udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den mest relevante tekniske og faglige kapacitet i forhold til den delaftale, der ansøges om prækvalifikation til – det vil sige referencer, der dokumenterer:

— Referencernes relevans i forhold til det ydelsesområde/den rammeaftale, som der ansøges om optagelse til, dækker,

— Ansøgers erfaring med rådgivning indenfor de områder og opgaver beskrevet i afsnit 3 for hver af de delaftaler, der ansøges om optagelse til.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD'ets del IV, afsnit B, som angivet nedenfor:

— Samlet omsætning på minimum 1 000 000 DKK,

— Positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår skal have haft positiv egenkapital.

Såfremt tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig, at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen udpeger én fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til Frederiksberg Forsyning A/S. Den fælles befuldmægtigede forestår upload af ansøgning i udbudssystemet på vegne af sammenslutningen. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), afgives oplysninger om omsætning for hver enkelt økonomisk aktør, der deltager i sammenslutningen, og vurderingen af egnethed sker på baggrund af summen af de økonomiske aktørers samlede omsætning. En tilbudsgiver, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders formåen for at opfylde kravene til økonomisk og finansiel formåen, udfylder alene ét ESPD. En tilbudsgiver, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders formåen (f.eks. et moder-,søsterselskab eller underleverandør) i forhold til opfyldelse af kravene til økonomisk og finansiel formåen, udfylder et ESPD for egen virksomhed, samt uploader et særskilt ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på, og med de relevante oplysninger, som ansøgeren baserer sin formåen på. De særskilte ESPD’er underskrives af de respektive enheder, som ansøger baserer sig på. En tilbudsgiver, der er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), udfylder og uploader et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører i sammenslutningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger i de seneste 3 disponible årsregnskaber har haft en samlet årsomsæstning på minimuM 1 000 000 DKK og i de seneste 3 disponible årsregnskaber have positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal kunne fremvise/beskrive referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har erfaring med:

— Ansøger skal oplyse minimum 2 referencer og maksimalt 10 referencer pr. delaftale, som ansøger søger om prækvalifikation til, på leverancer som omfatter levering af ydelser inden for rammeaftalens ydelsesområde. En tilbudsgiver, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders formåen for at opfylde kravene til teknisk og faglig formåen, udfylder alene ét ESPD. En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders formåen (f.eks. et moder-,søsterselskab eller underleverandør) i forhold til opfyldelse af minimumskrav til egnethed udfylder et ESPD for egen virksomhed, samt uploader et særskilt ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på, og med de relevante oplysninger, som ansøgeren baserer sin formåen på. De særskilte ESPD’er underskrives af de respektive enheder, som ansøger baserer sig på. En ansøger, der er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), udfylder og uploader et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører i sammenslutningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger skal oplyse minimum 2 referencer og maksimalt 10 referencer pr. delaftale, som ansøger søger om prækvalifikation til, på leverancer som omfatter levering af ydelser inden for rammeaftalens ydelsesområde (ét eller flere af rammeaftalens ydelsesområder, jf. afsnit 3). Referencer må maksimalt ligge 3 år tilbage fra tidspunktet for ansøgning for optagelse om prækvalifikation.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/05/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet vil ligge offentligt tilgængeligt i Ethics, som er Frederiksberg Forsynings A/S' elektroniske udbudssystem. Angående anvendelse af Ethics: Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via Ethics. Adgangen hertil sker via linket i nærværende bekendtgørelse. For at afgive elektronisk tilbud skal man tilmelde sig via menupunktet ”Tilmelding”.Har man allerede en bruger, skal man tilmelde sig ved at klikke på ”Tilmeld eksisterende bruger”. Har man en eksisterende bruger, får man ikke tilsendt en ny signatur, men man skal anvende den signatur som man tidligere har modtaget fra Ethics. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen,som findes i øverste højre hjørne efter login. Har man ikke i forvejen en bruger, skal man tilmelde sig ved at klikke på ”Opret ny bruger”. Når man opretter en ny bruger, får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket, aktiverer man sin bruger, og man vil herefter automatisk blive tilmeldt til udbuddet. Såfremt den oprettede bruger er underskriftsberettiget, vil man,efter succesfuld aktivering, få tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering. OBS: aktiveringsmails kan ende i ens spamfilter. Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via Ethics.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der gælder visse lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/05/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer