Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kgs. Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg

2019/S 096-231124

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S
32292771
Hjortekærbakken 12
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
E-mail: forsyning@ltf.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ltf.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1498-Letbanen
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Sweco Danmark A/S
Ørestads Boulevard 41
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Bent Raben
E-mail: Bent.Raben@sweco.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sweco.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1498-Letbanen
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Letbanen - Ledningsomlægninger for afløb

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232420
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Omlægning af spildevandsledninger fra letbanetracée.

Omfatter etablering af nye regnvandsledninger samt omlægning af eksisterende fællesledninger liggende indenfor Yellow Footprint for kommende letbane.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Jf. BUT vil der kun kunne tildeles den samme tilbudsgiver et antal delaftaler, hvor det tilsvarende kumulerede kapacitetskrav er opfyldt.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Buddingevej og Lyngby Torv

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231300
45232130
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Lyngby-Taarbæk Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ledningsomlægninger mv. i Buddingevej og Lyngby Torv.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 29/11/2019
Slut: 29/09/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis mere end 5 principielt egnede firmaer (dvs. firmaer, der opfylder de opstillede egnetheds- og minimumskrav) anmoder om deltagelse, vil tilbudsgiverne blive udvalgt ud fra de præsenterede referencers relevans.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Klampenborgvej

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231300
45232130
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Lyngby-Taarbæk Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ledningsomlægninger mv. i Klampenborgvej.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/01/2020
Slut: 30/10/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis mere end 5 principielt egnede firmaer (dvs. firmaer, der opfylder de opstillede egnetheds- og minimumskrav) anmoder om deltagelse, vil tilbudsgiverne blive udvalgt ud fra de præsenterede referencers relevans.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Anker Engelundsvej

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231300
45232130
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Lyngby-Taarbæk Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ledningsomlægninger mv. i Anker Engelundsvej.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 27/01/2020
Slut: 22/05/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

For at optimere konkurrencen, vil der om muligt blive udvalgt 2 størrer og 3 mindre firmaer til at afgive tilbud. Større firmaer er firmaer med en årlig omsætning som gennemsnit de seneste 3 år på >500 000 000DKK.

Hvis mere end 2, hhv. 3, principielt egnede firmaer (dvs. firmaer, der opfylder de opstillede egnetheds- og minimumskrav) i de 2 grupper anmoder om deltagelse, vil tilbudsgiverne blive udvalgt ud fra de præsenterede referencers relevans.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Gennemsnitlig omsætning de seneste 3 år,

- Egenkapital ved seneste årsregnskabsafslutning,

- Soliditetsgrad ved seneste årsregnskabsafslutning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Gennemsnitlig omsætning de seneste 3 år for henholdsvis delaftale 1/2/3: minimum 150/70/10 000 000 DKK.

Egenkapital ved seneste årsregnskabsafslutning for henholdsvis delaftale 1/2/3: minimum 20/10/2 000 000 DKK.

Soliditetsgrad ved seneste årsregnskabsafslutning minimum 10%

Hvis en ansøger ønsker i givet fald at påtage sig flere af de nævnte delaftaler, skal mindstekravene opfyldes kumuleret.

Fx skal en entreprenør, for at kunne få tildelt bådedelaftale 1 og 2, have en omsætning på minimum 220 000 000 DKK og en engenkapital på min. 30 000 000DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Liste over sammenlignelige arbejder udført indenfor de seneste 5 år,

- Hver reference bedes forsynet med oplysning om kundens navn og kontaktperson, kort beskrivelse af de sammenlignelige arbejder, kontraktværdi og udførelsesperiode.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 3 sammenlignelige arbejder udført indenfor de seneste 5 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

AB92 med ordregivers fravigelser og tilføjelser, jf. udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/06/2019
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/06/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Anmodning om deltagelse i udbuddet sker ved udfyldelse og upload af ESPD-formularen indeholdt i udbudsmaterialet. Der kan desuden vedlægges uddybende referencebeskrivelser for de tidligere udførte arbejder, der er listet i ESPD del IV C. Endvidere kan der vedlægges en Serviceattest.

Hvis flere ønsker at byde i forening (f.eks.joint venture eller konsortium), eller hvis ansøger baserer sig på andres kapacitet for at kunne opfylde mindstekravene, skal disse andre firmaer også udfylde deres egen ESPD, der ligeledes medsendes anmodningen. Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde, finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 7 anvendelse på nærværende udbud. ESPD skal udfyldes for så vidt angår del II, del IIIA, B og C, del IV B og C, del V samt del VI. Ansøger opfordres til i del V at henvise til de mest relevante referencer, listet i del IV C, og vedlægge en uddybende beskrivelse af disse.

Generel vejledning vedrørende ESPD kan findes her: http://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Senest i forbindelse med eventuel kontrakttildeling (eventuelt allerede i forbindelse med prækvalifikationen) vil der blive krævet dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde og de stillede mindstekrav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2.6.2016, med senere ændringer.

Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere.

Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer