Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 096-231259

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Professionshøjskolen University College Nordjylland
30843126
Selma Lagerløfs Vej 2
Aalborg Øst
9220
Danmark
Kontaktperson: Laila Juncker
E-mail: kontakt@tohv.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ucn.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Professionshøjskole
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset EU-udbud af rammeaftaler på håndværkerydelser for Professionshøjskolen University College Nordjylland

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører indgåelse af rammeaftaler på håndværkerydelser til Professionshøjskolen University College Nordjylland.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Aalborg, EL-arbejder herunder svagstrøm

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45310000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende el-installatørarbejde, herunder:

- - Reparation af udendørsbelysning,

- - Flytning af elinstallationer,

- - Etablering af nye installationer,

- - Diverse tavlereparationer,

- - Reparation og udskiftning af armatur.

— Stærkstrøm,

— Svagstrøm,

— Lavspænding.

Tekniske serviceaftaler, ADK, ABA, ABDL, CTS, energistyring og IT-kabling er ikke omfattet jf. Udbudsbetingelsernes punkt 1.5.

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er et mindstekrav, at Ansøgere ved indgåelse af Rammeaftalen er optaget på Sikkerhedsstyrelsens liste over autoriserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Hjørring, EL-arbejder herunder svagstrøm

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45310000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Hjørring

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende el-installatørarbejde, herunder:

- - Reparation af udendørsbelysning,

- - Flytning af elinstallationer,

- - Etablering af nye installationer,

- - Diverse tavlereparationer,

- - Reparation og udskiftning af armatur.

— Stærkstrøm,

— Svagstrøm,

— Lavspænding.

Tekniske serviceaftaler, ADK, ABA, ABDL, CTS, energistyring og IT-kabling er ikke omfattet jf. Udbudsbetingelsernes punkt 1.5.

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er et mindstekrav, at Ansøgere ved indgåelse af Rammeaftalen er optaget på Sikkerhedsstyrelsens liste over autoriserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Thisted, EL-arbejder herunder svagstrøm

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45310000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Thisted

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende el-installatørarbejde, herunder:

- - Reparation af udendørsbelysning,

- - Flytning af elinstallationer,

- - Etablering af nye installationer,

- - Diverse tavlereparationer,

- - Reparation og udskiftning af armatur.

— Stærkstrøm,

— Svagstrøm,

— Lavspænding.

Tekniske serviceaftaler, ADK, ABA, ABDL, CTS, energistyring og IT-kabling er ikke omfattet jf. Udbudsbetingelsernes punkt 1.5.

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er et mindstekrav, at ansøgere ved indgåelse af Rammeaftalen er optaget på Sikkerhedsstyrelsens liste over autoriserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Aalborg, Gulvbelægningsarbejder, herunder linoleum- og vinylgulve

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45430000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende gulvbelægningsarbejde,

— Reparation og udskiftning af vinyl- og linoleumsbelægninger,

— Afslibning, oliering/lakering af trægulve.

Afslibning og lakering af halgulve er ikke omfattet jf. Udbudsbetingelsernes punkt 1.5.

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Hjørring, Gulvbelægningsarbejder, herunder linoleum- og vinylgulve

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45430000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Hjørring

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende gulvbelægningsarbejde,

— Reparation og udskiftning af vinyl- og linoleumsbelægninger,

— Afslibning, oliering/lakering af trægulve.

Afslibning og lakering af halgulve er ikke omfattet jf. Udbudsbetingelsernes punkt 1.5.

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

THISTED, Gulvbelægningsarbejder, herunder linoleum- og vinylgulve

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45430000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

THISTED

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende gulvbelægningsarbejde

— Reparation og udskiftning af vinyl- og linoleumsbelægninger

— Afslibning, oliering/lakering af trægulve

Afslibning og lakering af halgulve er ikke omfattet jf. Udbudsbetingelsernes punkt 1.5.

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

AALBORG, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45430000
45442100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

AALBORG

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende malerarbejde, herunder diverse reparationsarbejder

— Spartling, opsætning af væv og maling af indvendige vægge samt lofter

— Malerbehandling af udvendig træ- og murværk

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Hjørring, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45442100
45430000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Hjørring

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende malerarbejde, herunder diverse reparationsarbejder

— Spartling, opsætning af væv og maling af indvendige vægge samt lofter

— Malerbehandling af udvendig træ- og murværk

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Thisted, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45442100
45430000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Thisted

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende malerarbejde, herunder diverse reparationsarbejder,

— Spartling, opsætning af væv og maling af indvendige vægge samt lofter,

— Malerbehandling af udvendig træ- og murværk.

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Aalborg, Murerarbejder, herunder flise- og klinkearbejder

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262500
45262520
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende murerarbejde:

- Reparation og udskiftning af fliser, klinker, mursten og fuger,

- Reparation efter frostskader,

- Diverse reparationsarbejde og pudsreparationer,

- Udskiftning/erstatning af tagsten.

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Hjørring, Murerarbejder, herunder flise- og klinkearbejder

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262500
45262520
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Hjørring

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende murerarbejde:

- Reparation og udskiftning af fliser, klinker, mursten og fuger,

- Reparation efter frostskader,

- Diverse reparationsarbejde og pudsreparationer,

- Udskiftning/erstatning af tagsten.

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Aalborg, Tømrer- og snedkerarbejder herunder glarmesterarbejder

Delkontraktnr.: 12
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45441000
45422000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende tømrer- og snedkerarbejde, herunder:

- - Reparationer samt montering af nye døre og vinduer,

— Stern,

— Udskiftning af tagplader,

— Træbeklædning,

— Opsætning af gipsvægge,

— Glarmesteropgaver, herunder:

- - Vindfang samt udskiftning af ruder,

- - Glaslister.

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Hjørring, Tømrer- og snedkerarbejder herunder glarmesterarbejder

Delkontraktnr.: 13
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45441000
45422000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Hjørring

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende tømrer- og snedkerarbejde, herunder:

- - Reparationer samt montering af nye døre og vinduer,

— Stern,

— Udskiftning af tagplader,

— Træbeklædning,

— Opsætning af gipsvægge,

— Glarmesteropgaver, herunder:

- - Vindfang samt udskiftning af ruder,

- - Glaslister.

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Thisted, Tømrer- og snedkerarbejder herunder glarmesterarbejder

Delkontraktnr.: 14
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45441000
45422000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Thisted

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende tømrer- og snedkerarbejde, herunder:

- - Reparationer samt montering af nye døre og vinduer,

— Stern,

— Udskiftning af tagplader,

— Træbeklædning,

— Opsætning af gipsvægge,

— Glarmesteropgaver, herunder:

- - Vindfang samt udskiftning af ruder,

- - Glaslister.

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Aalborg, VVS- og gasarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslagerarbejder

Delkontraktnr.: 15
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45330000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende VVS og blikkenslager-arbejde, herunder:

- - Reparation og udskiftning af toiletter, blandingsbatterier og anden sanitet,

- - Fejlfinding og reparation af lækager,

- - Diverse arbejder på brugsvandsinstallationer,

- - Gulvafløb og faldstammer,

- - Inddækning – fejlfinding og reparation,

- - Reparation af skotrende,

— Vand,

— Varme,

— Sanitet,

— Gas,

— Teknisk isolering.

Tekniske serviceaftaler som f.eks. servicering af ventilationsanlæg er ikke omfattet jf. Udbudsbetingelsernes punkt 1.5.

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er et mindstekrav, at ansøgere ved indgåelse af Rammeaftalen er optaget på Sikkerhedsstyrelsens liste over autoriserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Hjørring, VVS- og gasarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslagerarbejder

Delkontraktnr.: 16
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45330000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Hjørring

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende VVS og blikkenslager-arbejde, herunder:

- - Reparation og udskiftning af toiletter, blandingsbatterier og anden sanitet,

- - Fejlfinding og reparation af lækager,

- - Diverse arbejder på brugsvandsinstallationer,

- - Gulvafløb og faldstammer,

- - Inddækning – fejlfinding og reparation,

- - Reparation af skotrende,

— Vand,

— Varme,

— Sanitet,

— Gas,

— Teknisk isolering.

Tekniske serviceaftaler som f.eks. servicering af ventilationsanlæg er ikke omfattet jf. Udbudsbetingelsernes punkt 1.5.

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er et mindstekrav, at ansøgere ved indgåelse af Rammeaftalen er optaget på Sikkerhedsstyrelsens liste over autoriserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Thisted, VVS- og gasarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslagerarbejder

Delkontraktnr.: 17
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45330000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Thisted

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende VVS og blikkenslager-arbejde, herunder:

- - Reparation og udskiftning af toiletter, blandingsbatterier og anden sanitet,

- - Fejlfinding og reparation af lækager,

- - Diverse arbejder på brugsvandsinstallationer,

- - Gulvafløb og faldstammer,

- - Inddækning – fejlfinding og reparation,

- - Reparation af skotrende,

— Vand,

— Varme,

— Sanitet,

— Gas,

— Teknisk isolering.

Tekniske serviceaftaler som f.eks. servicering af ventilationsanlæg er ikke omfattet jf. Udbudsbetingelsernes punkt 1.5.

Forventet antal Leverandører på Rammeaftalen: 3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er et mindstekrav, at ansøgere ved indgåelse af Rammeaftalen er optaget på Sikkerhedsstyrelsens liste over autoriserede virksomheder.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 059-135630
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4 Aalborg, Gulvbelægningsarbejder herunder linoleum- og vinylgulve

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Delaftale 5 Hjørring, Gulvbelægningsarbejder, herunder linoleum- og vinylgulve

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Delaftale 6 Thisted, Gulvbelægningsarbejder, herunder linoleum- og vinylgulve

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

Delaftale 7 Aalborg, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 8
Betegnelse:

Delaftale 8 Hjørring, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 9
Betegnelse:

Delaftale 9 Thisted, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 10
Betegnelse:

Delaftale 10 Aalborg, Murerarbejder, herunder flise- og klinkearbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 11
Betegnelse:

Delaftale 11 Hjørring, Murerarbejder, herunder flise- og klinkearbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 14
Betegnelse:

Delaftale 14 Thisted, Tømrer- og snedkerarbejder herunder glarmesterarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 17
Betegnelse:

Delaftale 17 Thisted, VVS- og gasarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslagerarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Odregiver ser sig nødsaget til at annullere delaftale nr. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 og 17 pga. manglende konkurrence, hvor der kun er modtaget meget få ansøgninger pr. delaftale. Ordregiver forventer at genudbyde delaftalerne i nærmeste fremtid.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer