Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Vejle: Laboratorieundersøgelser

2019/S 097-235755

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 082-195354)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
E-mail: mikala.berg.dueholm@dlapiper.com
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/357344

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kemiske laboratorieanalyser indenfor jordforureningslovens område

Sagsnr.: Region Syddanmark
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71900000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved dette udbud ønsker Region Syddanmark at indhente tilbud på laboratorieydelser indenfor jordforureningslovens område. Rammeaftalen omfatter de laboratorieydelser, som Region Syddanmark i medfør af jordforureningsloven får foretaget med de i kontrakten angivne undtagelser mv. Der er tale om analyser af jord-, vand- og luftprøver. Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser og etablering og drift af afværgeanlæg samt monitering på forurenede lokaliteter. Store pesticidpakker er ikke omfattet af nærværende udbud.

Dette udbud er 1 af 5 parallelle, separate udbud, som gennemføres samtidigt af Danmarks 5 regioner med bistand fra Danske Regioner. Regionerne er opmærksomme på, at tilbudsgivere, der afgiver tilbud på flere af disse udbud, kan have sagligt begrundede forskelle i deres forskellige tilbud. Det bemærkes, at der er visse forskelligheder i regionernes udbudsmateriale.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 082-195354

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 27/05/2019
Tidspunkt: 09:00
Læses:
Dato: 03/06/2019
Tidspunkt: 09:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer