Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Guldalderen: Belægningsarbejde på hovedveje

2019/S 101-243771

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Vejdirektoratet
Hedehusene
Guldalderen
2640
Danmark
Kontaktperson: Peter Jørgen Andersen
Telefon: +45 72443333
E-mail: pja@vd.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejdirektoratet.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://vejdirektoratet.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Asfaltarbejder 2019 IV

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45233210
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Belægningsarbejder (asfaltarbejder) på hovedveje (motorveje og hovedlandeveje) i Jylland samt på Fyn,

Sjælland og øerne.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 138 732.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Entreprise 12: Hldv. 133, km 6,888 – 9,700, inkl. P-plads, ved Nørreballe

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Lolland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Belægningsarbejder (asfaltarbejder) på Hovedlandevej 133, km 6,888 – 9,700, inkl. P-plads, ved Nørreballe.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Entreprise 13: Hldv. 107, km 10,880 – 11,721, ved Hundested

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Hundested

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Belægningsarbejder (asfaltarbejder) på Hovedlandevej 107, km 10,880 – 11,721, ved Hundested.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Entreprise 14: Hldv. 714, km 6,500 – 8,750, excl. 2 hævede flader, ved Ollerup

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Fyn (Ollerup)

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Belægningsarbejder (asfaltarbejder) på Hovedlandevej 714, km 6,500 – 8,750, excl. 2 hævede flader, ved Ollerup.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Entreprise 15: M 11, km 45,420 – 50,940 h.s., inkl. 4 ramper, ved Torkilstrup

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Torkilstrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Belægningsarbejder (asfaltarbejder) på motorvej M 11, km 45,420 – 50,940 h.s., inkl. 4 ramper, ved Torkilstrup.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Entreprise 16: Hldv. 142, km 20,750 – 22,194, ved Kirke Hyllinge

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Kirke Hyllinge

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Belægningsarbejder (asfaltarbejder) på Hovedlandevej 142, km 20,750 – 22,194, ved Kirke Hyllinge.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Entreprise 17: Hldv. 370, km 2,034 – 4,214, ved Studsgård

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Studsgård

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Belægningsarbejder (asfaltarbejder) på Hovedlandevej 370, km 2,034 – 4,214, ved Studsgård.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 031-068812
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Entreprise 12: Hldv. 133, km 6,888 – 9,700, inkl. P-plads, ved Nørreballe

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Arkil Asfalt A/S
Næstved
Danmark
NUTS-kode: DK022
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 136 750.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Entreprise 13: Hldv. 107, km 10,880 – 11,721, ved Hundested

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/04/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Colas Danmark A/S
Glostrup
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 793 202.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Entreprise 14: Hldv. 714, km 6,500 – 8,750, excl. 2 hævede flader, ved Ollerup

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
NCC Industry A/S
Kolding
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 197 765.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Entreprise 15: M 11, km 45,420 – 50,940 h.s., inkl. 4 ramper, ved Torkilstrup

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/04/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
YIT Danmark A/S
Køge
Danmark
NUTS-kode: DK022
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 910 150.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Entreprise 16: Hldv. 142, km 20,750 – 22,194, ved Kirke Hyllinge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
NCC Industry A/S
Kolding
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 931 415.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Entreprise 17: Hldv. 370, km 2,034 – 4,214, ved Studsgård

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/04/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
YIT Danmark A/S
Silkeborg
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 169 450.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven § § 135 - 136, er udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, gældende for udbuddet.

Tilbud skal afgives på dansk, men bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk.

Udbuddet gennemføres ved anvendelse af et to-kuvert system. Proceduren er beskrevet i detaljer i

Udbudsmaterialet.

Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, Bestemmelser om udbud og tilbud, Afsnit 4.

Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført i I.3), under Aktuelle udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af lov 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud med efterfølgende ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 (Lov om Klagenævnet for Udbud).

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

Ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i

standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i

standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer