Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Frederiksberg: Bygge-anlægsarbejde: fjernvarmeværker

2019/S 112-275876

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S
Stæhr Johansensvej 38
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Peer Jespersen
E-mail: PEJ@CTR.DK
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ctr.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

GLC2 Elkedelentreprise M01

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45251250
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

CTR ønsker at etablere et nyt 80 MW elkedelanlæg, benævnt GLC2 til produktion af fjernvarme til spids- og reservelast situationer. Arbejderne udbydes som totalentreprise.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
09300000
51100000
71320000
42515000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Gladsaxe kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) ønsker at etablere et elkedelanlæg, benævnt GLC2, i en separat bygning ved siden af det eksisterende spids- og reservelast Gladsaxe Varmecentral, benævnt GLC, til produktion af fjernvarme til spids- og reservelastsituationer.

M01 entreprisen omfatter:

— Projektering,

— Levering,

— Installation,

— CE-mærkning,

— Test og idriftsættelse.

Af den samlede installation iht. det samlede udbudsmateriale, herunder:

— Elkedler inkl. tavler,

— Elinstallation (400 VAC) for elkedler inkl. lavspændingsforsyningskabel fra Radius transformer,

— Vekslere, pumper og reguleringsventiler for elkedler,

— Rørinstallation i forbindelse med elkedler,

— Stålkonstruktioner og understøtninger samt trapper og gangbroer / gallerier,

— Styring og sikkerhedskredse for elkedel,

— Stilstandsvarme og spædevandsanlæg for elkedler og vekslere,

— Ventilation, belysning og opvarmning af bygning for elkedler.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Varmevekslere i loddet udførelse,

- Anvendelse af kuglehaner som afspærringshaner.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 221-506697
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse
Den ordregivende enhed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af den nævnte vejledende periodiske bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/06/2019
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer