Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Ølstykke: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 113-278291

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 097-234775)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Egedal Kommune
29188386
Dronning Dagmars Vej 200
Ølstykke
3650
Danmark
Kontaktperson: Jens Henriksen
Telefon: +45 72596219
E-mail: jens.henriksen@egekom.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/106291444.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af Totalrådgivning til anlægsopgave i Egedal By - Campus

Sagsnr.: 19/10079
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven der udbydes er Rådgivning og teknisk bistand i forbindelse med anlægsarbejde i Egedal By - campusområdet. Området er på ca. 7,5 Ha. Opgaven omfatter overordnet set rådgivning i forbindelse med byggemodning af grund til parcel, tilhørende veje og landskabsplan af tilknyttede grønne rekreative områder. Campusområdet indgår som en del af helhedsplanen for Egedal By, som er beliggende i udkanten af Ølstykke by.

Rådgivningen skal overordnet set indeholde projektering, projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn, samt tilknyttede opgaver.

Opgaven henvender sig primært til rådgivende Ingeniør- og arkitektvirksomheder.

Der stilles krav til erfaren landskabsarkitekt, se nærmere i Udbudsbetingelser.

Opgaven udbydes med henblik på at indgå aftale om Totalrådgivning efter ABR 18.

Honorarformen er en kombination af fast pris og medgået tid alt efter hvilke rådgivningsydelser der er tale om.

Tryk her https://permalink.mercell.com/106291444.aspx

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 097-234775

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 17/06/2019
Tidspunkt: 22:59
Læses:
Dato: 19/06/2019
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer