Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aarhus: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 120-293090

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
A. Enggaard A/S
1879 5507
Ceresbyen 64
Aarhus
8000 Aarhus C
Danmark
Kontaktperson: Jesper Riisgaard
Telefon: +45 21181620
E-mail: jesper.r@enggaard.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.enggaard.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høiriisparken - Nye ungdoms og familieboliger

Sagsnr.: 14.8654
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter opførelsen af nye ungdoms og familieboliger på den gamle Tulipgrund i Brabrand ved Aarhus.

Der skal opføres i alt ca 4 800 m2 nybebyggelse.

Projektet opføres som almene boliger.

Ungdomsboliger opføres som etagebyggeri i 2 etager med lodret og vandret boligskel, og med udepåliggende altangange / adgangsveje, bestående af blok A, B, og C.

Familieboliger opføres som rækkehuse i 2 etager med lodret boligskel, bestående af blok D, E, F, G, og H.

Opgaven udbydes i en hovedentreprise.

I alt 68 boliger.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Tulipgrunden

Høiriisgårdvej

8220 Brabrand

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven udbydes i en hovedentreprise for den samlede udførelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 020-042117
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Høiriisparken - Nye ungdoms og familieboliger

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Det fulde udbudsmateriale er tilgængeligt på https://www.enggaard.planroom.dk

Ansøgerne skal aflevere et udfyldt ESPD.

Ordregiver har oprettet en ESPD XML-fil som ansøger skal downloade fra ovennævnte link. Ansøger skal derefter åbne XML-filen gennem hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Fra denne hjemmeside kan ESPD'en udfyldes og til sidst gemmes som en XML-fil på egen computer. Denne XML-fil og en udg. i pdf skal sammen med øvrigt ansøgningsmateriale Uploades på https://www.enggaard.planroom.dk

Der henvises i øvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning »ESPD Dokumentation og e-Certis, Juni2017«.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer