Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Horsens: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme

2019/S 121-295755

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Andelsboligforeningen Beringsgaard
45474119
Gl. Jernbanegade 3
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Jørgen Pommerencke
Telefon: +45 51811521
E-mail: jpo@bolighorsens.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.beringsgaard.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.beringsgaard.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Andelsboligforeningen Beringsgaard - Afd. 03, renovering og ombygning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejderne omhandler renovering af 222 lejligheder, fordelt på 21 opgange.

Bebyggelsen er belæggende i Kongens Gade 2-6, Emil Møllers gade 1-13, konsul Jensens gade 7-11 og Marius Holst Gade 1-13 i 8700 Horsens.

I forbindelse med renoveringen nedlægges der 25 eksisterende boliger, og tagrummet inddrages til boliger, så der her bliver 32 lejligheder i tagrummet.

I 10 af de 21 opgange etableres der elevator og sker ombygning af lejlighederne for at forbedre tilgængeligheden.

Renoveringen indeholder over derudover, nye altaner, badeværelser, køkkener, installationer, kloak og renovering af kælder ydervægge.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 155 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Kongens Gade 2-6, Emil Møllers gade 1-13, konsul Jensens gade 7-11 og Marius Holst Gade 1-13 i 8700 Horsens.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Oversigt over hovedelementerne som hovedentreprenøren skal give tilbud på:

— Renovering og ombygning af 222 lejligheder der fremadrettet bliver til 197 lejligheder,

— Etablering af tilgængelighed i 10 opgange med elevator og ombygning af lejlighederne,

— Nye altaner,

— Nye badeværelser,

— Nye køkkener,

— Nye installationer,

— Nyt ventilationsanlæg,

— Renovering af kælder ydervægge,

— Renovering af kloak og regnvand,

— Etablering af 32 nye tagboliger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 221-504916
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
28/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Casa A/S
29205272
Havnen 5
Horsens
8700
Danmark
Telefon: +45 75627900
E-mail: info@casa-as.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse: https://casa-as.dk/

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 155 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 160 065 070.40 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
K
V
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer