Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

2019/S 135-333866

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Carsten Niebuhrs Gade 43
København V
1577
Danmark
Kontaktperson: Jakob K. Juhl
Telefon: +45 20189598
E-mail: JKRJ@BANE.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245867&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245867&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Linjeføringsprojektering Aarhus H

Sagsnr.: FSP0504_001
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311230
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sideløbende med en scopesfase for Århus H, skal der projekteres linjeføring på stationen, hvor der skal undersøges muligheden for optimering af 4 knudepunkter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71320000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgiverydelsen omfatter projektering af ny linjeføring på Aarhus H St. hvor der skal ses på følgende mulige linjeføringer:

1) broen 20888 rives ned, broen 20852 rives ned og diamanten før perronerne på stationen opløses. Der skal ilægges transversaler for erstatning af de 2 broer, og sikre togafviklingen som beskrevet i Det trafikale oplæg der udleveres til vindende rådgiver;

2) bro nr. 20888 rives ned, bro nr. 20852 rives ned og diamanten før perronerne på stationen bevares. Der skal ilægges transversaler for erstatning af de 2 broer, og sikre togafviklingen som beskrevet i Det trafikale oplæg der udleveres til den vindende rådgiver;

3) bro nr. 20888 bevares, bro nr. 20852 rives ned og diamanten før perronerne på stationen opløses. Der skal ilægges transversaler for erstatning af broen, og sikre togafviklingen som beskrevet i Det trafikale oplæg der udleveres til den vindende rådgiver;

4.) bro nr. 20888 bevares, bro nr. 20852 rives ned og diamanten før perronerne på stationen bevares. Der skal ilægges transversaler for erstatning af broen, og sikre togafviklingen som beskrevet i Det trafikale oplæg der udleveres til den vindende rådgiver;

5) bro nr. 20888 rives ned, bro nr. 20852 bevares og diamanten før perronerne på stationen opløses. Der skal evt. ilægges transversaler for erstatning af broen og opløsning af englænder samt sikre togafviklingen som beskrevet i Det trafikale oplæg der udleveres til den vindende rådgiver;

6) bro nr. 20888 rives ned, bro nr. 20852 bevares og diamanten før perronerne på stationen bevares. Der skal evt. ilægges transversaler for erstatning af broen og opløsning af englænder samt sikre togafviklingen som beskrevet i Det trafikale oplæg der udleveres til den vindende rådgiver;

7) bro nr. 20888 bevares, bro nr. 20852 bevares og diamanten før perronerne på stationen opløses og der sikres opfyldelse af Det trafikale oplæg der udleveres til den vindende rådgiver;

8) bro nr. 20888 bevares, bro nr. 20852 bevares og diamanten før perronerne på stationen bevares men der skal ilægges sporskifter på beton og tilsikres tilpasninger for delvist at opfylde Det trafikale oplæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 3
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) 3D tegning af linjeføringen;

2) Udarbejdelse af dispensationer;

3) Udeladelse af projektering af linjeføring ved bro nr. 20852.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/08/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 23/09/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/08/2019
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/07/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • InVentilate

  InVentilate

  Bæredygtig ventilation
 • Interface

  Interface

  Human Nature
 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Håndtering af regnvand
 • Dansk Boligbyg

  Dansk Boligbyg

  Det giver pote at leve værdierne
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Fugttekniske løsninger
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • Ejot Danmark

  Ejot Danmark

  Professionelle befæstigelse og fastgørelsesprodukter
 • Ikast Design Doors

  Ikast Design Doors

  Individuel design og høj kvalitet til indvendige døre – dansk producerede
 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • CE Nielsen Aps

  CE Nielsen Aps

  Nedbrydning-Miljøsanering-Diamantskæring/boring
 • James Hardie

  James Hardie

  Alt inde for facebeklædning