Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 140-343723

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
KPC Herning A/S
31179742
Dalgasgade 25, 6. sal
Herning
7400
Danmark
Kontaktperson: Ulrik Kuhrt Olesen
Telefon: +45 22727304
E-mail: uol@kpc.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kpc.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør på vegne offentlig myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Totalentrepriser

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Thors Bakke, Randers

Sagsnr.: 60163
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af fagentrepriser om opførelse af boliger med tilhørende kælder. Boliger er blandet ungdomsboliger, familie - og ældreboliger samt ejerboliger.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 882 682.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

020 - Jord/kloak

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Thors Bakke, Randers - Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af fagentreprisen jord- og kloakarbejde

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: pris / Vægtning: 75
Omkostningskriterium - Navn: kvalitetssikring / Vægtning: 15
Omkostningskriterium - Navn: projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ingen

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

040 - Støbearbejde

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Thors Bakke, Randers - Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af fagentreprisen

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: pris / Vægtning: 75
Omkostningskriterium - Navn: kvalitetssikring / Vægtning: 15
Omkostningskriterium - Navn: projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ingen

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

050- Betonelementer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Thors Bakke, Randers - Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af fagentreprisen

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: pris / Vægtning: 75
Omkostningskriterium - Navn: kvalitetssikring / Vægtning: 15
Omkostningskriterium - Navn: projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ingen

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

070 - Elementmontage

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Thors Bakke, Randers - Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af fagentreprisen

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: pris / Vægtning: 75
Omkostningskriterium - Navn: kvalitetssikring / Vægtning: 15
Omkostningskriterium - Navn: projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ingen

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 008-013334
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 020
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Jord, kloak og belægnigner

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Entreprenørfirmaet Brdr. Andersen A/S
51362519
Agerskellet 24
Randers
8920
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 4 361 682.00 DKK / Højeste bud: 5 851 421.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 040
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Støbearbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Murerfirmaet Barslund og Gasseholm ApS
77307516
Bødkervej 12
Aulum
7490
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 6 488 200.00 DKK / Højeste bud: 7 153 500.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 050
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Betonelementer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 070
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Elementmontage

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/07/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer