Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Græsted: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg

2019/S 140-343724

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Gribvand Spildevand A/S
32644848
Holtvej 18 C
Græsted
3230
Danmark
Kontaktperson: Jakob Hamburger Hansen
E-mail: jhh@cowi.com
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gribvand.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ændring af totalentreprisekontrakt om udvidelse af Udsholt og Gilleleje renseanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232420
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Gribvand Spildevand A/S udbød ved udbudsbekendtgørelse 2018/S 183-413348 totalentreprisen »Udbygning af Udsholt og Gilleleje Renseanlæg«. Efter gennemført udbud indgik Gribvand Spildevand A/S kontrakten med VAM A/S.

Kontrakten blev indgået i april 2019.

I forbindelse med realiseringen af entreprisen ønsker Gribvand Spildevand A/S at foretage en mindre ændring af totalentreprisen, idet der ikke længere er et ønske om at investere i en renovering af Udsholt Renseanlæg. Totalentreprisekontrakten vil herefter alene omfatte udbygning af Gilleleje Renseanlæg.

Der henvises også til profylaksebekendtgørelse 2019/S 123-299654.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 850 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90420000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Gribvand Spildevand A/S udbød ved udbudsbekendtgørelse 2018/S 183-413348 totalentreprisen »Udbygning af Udsholt og Gilleleje Renseanlæg«. Efter gennemført udbud indgik Gribvand Spildevand A/S kontrakten med VAM A/S.

Kontrakten blev indgået i april 2019.

I forbindelse med realiseringen af entreprisen ønsker Gribvand Spildevand A/S at foretage en mindre ændring af totalentreprisen, idet der ikke længere er et ønske om at investere i en renovering af Udsholt Renseanlæg. Totalentreprisekontrakten vil herefter alene omfatte udbygning af Gilleleje Renseanlæg.

Der henvises også til profylaksebekendtgørelse 2019/S 123-299654.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Totalentreprisekontraktens værdi var ved kontraktindgåelsen 73 800 000 DKK ekskl. moms.

Beløbet angivet i pkt. II.1.7) er udtryk for værdi af den ændringsaftale, der er indgået med entreprenøren. Efter ændringen vil totalentreprisekontraktens værdi således være 70 950 000 DKK ekskl. moms.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Gribvand Spildevand A/S har forud for indgåelse af kontrakt offentliggjort en bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed (»profylaksebekendtgørelse«). Bekendtgørelsen har nr. 2019/S 123-299654 og blev offentliggjort den 28.6.2019.

Efter udløbet af stand-still perioden har Gribvand Spildevand A/S og VAM A/S indgået en aftale om ændring af totalentreprisekontrakten om udbygning af Udsholt og Gilleleje renseanlæg, hvorefter totalentreprisekontrakten alene omfatter udbygning af Gilleleje renseanlæg.

Der henvises til begrundelsen i profylaksebekendtgørelse 2019/S 123-299654:

»Gribvand Spildevand A/S udbød ved udbudsbekendtgørelse 2018/S 183-413348 totalentreprisen »Udbygning af Udsholt og Gilleleje Renseanlæg«. Efter gennemført udbud indgik Gribvand Spildevand A/S kontrakten med VAM A/S.

I forbindelse med realiseringen af entreprisen ønsker Gribvand Spildevand A/S at foretage en mindre ændring af totalentreprisen, idet der ikke længere er et ønske om at investere i en renovering af Udsholt Renseanlæg. Totalentreprisekontrakten vil herefter alene omfatte udbygning af Gilleleje Renseanlæg.

Idet renoveringen af Udsholt Renseanlæg alene udgør en meget begrænset del af den indgåede totalentreprisekontrakt (under 5 % af entreprisesummen) og idet ændringens værdi er betydeligt under tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder, er det Gribvand Spildevand A/S' opfattelse, at ændringen kan foretages med hjemmel i udbudslovens § 180.

I henhold til § 4 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 (Lov om Klagenævnet for Udbud) agter Gribvand Spildevand A/S at indgå tillæg til kontrakten med VAM A/S vedrørende ovenstående ændringer, tidligst efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort«.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 123-299654
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Ændring af totalenterprisekontrakt om udbygning af Udsholt og Gilleleje Renseanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
09/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
VAM A/S
Limevej 5
Auning
8963
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 850 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Gribvand Spildevand A/S har forud for indgåelse af kontrakt offentliggjort en bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed (»profylaksebekendtgørelse«). Bekendtgørelsen har nr. 2019/S 123-299654 og blev offentliggjort den 28.6.2019.

Efter udløbet af stand-still perioden har Gribvand Spildevand A/S og VAM A/S indgået en aftale om ændring af totalentreprisekontrakten om udbygning af Udsholt og Gilleleje renseanlæg, hvorefter totalentreprisekontrakten alene omfatter udbygning af Gilleleje renseanlæg.

Der henvises til begrundelsen i profylaksebekendtgørelse 2019/S 123-299654:

»Gribvand Spildevand A/S udbød ved udbudsbekendtgørelse 2018/S 183-413348 totalentreprisen »Udbygning af Udsholt og Gilleleje Renseanlæg«. Efter gennemført udbud indgik Gribvand Spildevand A/S kontrakten med VAM A/S.

I forbindelse med realiseringen af entreprisen ønsker Gribvand Spildevand A/S at foretage en mindre ændring af totalentreprisen, idet der ikke længere er et ønske om at investere i en renovering af Udsholt Renseanlæg. Totalentreprisekontrakten vil herefter alene omfatte udbygning af Gilleleje Renseanlæg.

Idet renoveringen af Udsholt Renseanlæg alene udgør en meget begrænset del af den indgåede totalentreprisekontrakt (under 5 % af entreprisesummen) og idet ændringens værdi er betydeligt under tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder, er det Gribvand Spildevand A/S' opfattelse, at ændringen kan foretages med hjemmel i udbudslovens § 180.

I henhold til § 4 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 (Lov om Klagenævnet for Udbud) agter Gribvand Spildevand A/S at indgå tillæg til kontrakten med VAM A/S vedrørende ovenstående ændringer, tidligst efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort«.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise oplysninger om klagefrist(er) følger af lov om Klagenævnet for Udbud:

En klage over, at ordregiver har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/07/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer