Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Grindsted: Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder

2019/S 157-388706

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Billund Kommune
Jorden Rundt 1
Grindsted
7200
Danmark
Kontaktperson: René Brinch Andersen
Telefon: +45 79727080
E-mail: RBA@billund.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://billund.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://billund.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning vedrørende om- og tilbygning af Billund og Grindsted genbrugsstationer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71322000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalrådgivningen omfatter detailplanlægning, projektering af arkitekt og ingeniørydelser i forbindelse med ombygning og tilbygning til faciliteter på Billund og Grindsted genbrugspladser. Billund Kommune ønsker at renovere og udbygge genbrugspladserne i Billund og Grindsted, således at pladserne kan håndtere de fremtidige krav til øget sortering og samtidigt tilbyde borgerne i kommunen en genbrugsplads, som er inspirerende og som øger lysten til ressourcebevaring og genanvendelse. Pladserne skal samtidigt fungere som læringsområde for børn og voksne i håndtering af affald. Samtidigt ønskes den eksisterende om lastestation i Grindsted delvist nedrevet og en ny sortering skal etableret. Totalrådgivningen omfatter alle arkitekt og ingeniørydelser inkl. anlægstekniske arbejder.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 789 590.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Entrepriserne foregår på hhv. Billund genbrugscenter og Grindsted genbrugscenter

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter alle ingeniør- og arkitekt- og landsskabsarkitekt relaterede projekteringsopgaver i forbindelse med ombygningen af genbrugscentrene i hhv, Billund og Grindsted

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: For alle de kvalitative underkriterier foretages tilbudsvurderingen ved en samlet vurdering af hvert forhold i underkriteriet. / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 045-103140
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Totalrådgivning vedrørende om- og tilbygning af Billund og Grindsted genbrugsstationer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
FULDENDT Rådgivende Ingeniører A/S
35660585
Østervang 2
Varde
6800
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 789 590.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt organ mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfts.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/08/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Interface

  Interface

  Human Nature
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • DM&E

  DM&E

  DM&E Kloakmestergaranti
 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om hvorfor du skal interessere dig for Bæredygtighed i byggebranchen
 • OX-ON

  OX-ON

  Designed to protect
 • VinduesPladsen

  VinduesPladsen

  Vinduer, døre, trapper og kviste
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • Dorch & Danola

  Dorch & Danola

  Værktøjsmekka for håndværkere. Mærkevarer til gode priser.
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • Ikast Design Doors

  Ikast Design Doors

  Individuel design og høj kvalitet til indvendige døre – dansk producerede
 • InVentilate

  InVentilate

  Bæredygtig ventilation
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik
 • RIAS

  RIAS

  Termotag - Kvalitet til enhver smag
 • Højgaards

  Højgaards

  Hydrauliske pumper
 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser