Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Silkeborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 157-388871

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Silkeborg Kommune
29189641
Søvej 1
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Mona Frederiksen
Telefon: +45 25557459
E-mail: Mona.Frederiksen@silkeborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.silkeborg.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med opførelse af daginstitution i Funder v/ Silkeborg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af tilbygning til daginstitution ved Funder Børnehus i Silkeborg. Tilbygningen skal være daginstitution for 80 børn i alderen 0-6 år. Der forventes opført ca. 800 m2.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 871 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71500000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Silkeborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af daginstitution som tilbygning til eksisterende nyere institution - Funder Børnehus i Silkeborg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveforståelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og faglige kompetencer / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 075-178290
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med opførelse af daginstitution i Funder v/ Silkeborg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
04/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Pluskontoret Arkitekter A/S
11524974
Klostergade 32, 1. sal
Aarhus C.
8000
Danmark
Telefon: +45 53744000
E-mail: info@pluskontoret.dk
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 871 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ingen
Ingen
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået aftale.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

I forbindelse med klage skal betales et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/08/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • OX-ON

  OX-ON

  Designed to protect
 • InVentilate

  InVentilate

  Bæredygtig ventilation
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Bæredygtig og rentabel regnvandsfaskine
 • RIAS

  RIAS

  Termotag - Kvalitet til enhver smag
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • Vika vinduer

  Vika vinduer

  Lad os gøre det sammen
 • H+H Danmark

  H+H Danmark

  Produktoversigt
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • Festool

  Festool

  Se det store udvalg af festool brochurer
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Fugttekniske løsninger
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
 • Interface

  Interface

  Human Nature
 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Sitech Danmark

  Sitech Danmark

  Garanterer præcision og troværdighed