Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Fredericia: Arkæologiske tjenester

2019/S 159-393583

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Energinet Eltransmission A/S
39314878
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Telefon: +45 70102244
E-mail: procurement@energinet.dk
Fax: +45 76245180
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.energinet.dk/tenders

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ENERGINET

I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Arkæologiske undersøgelser af tracé Viking Link

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71351914
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakterne vedrører udførelse af enhver form af arkæologiske undersøgelser med det formål at sikre kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v.i projektet Viking Link, jf. museumsloven (LBK nr. 358 af 8.4.2014).

Det følger af museumsloven (LBK nr. 358 af 8.4.2014) kapitel 2 og kapitel 8, at udførelse af denne typeopgaver skal udføres af de danske museer. Direktivet finder derfor ikke anvendelse på de nævnte tjenesteydelseskontrakt, jf. art 22 i forsyningsvirksomhedsdirektivet (Direktiv 2014/25/EU). Kontrakten er undtaget for udbudspligt grundet opgaven skal udføres af en part, som har eneret til at levere ydelsen i henhold til lov eller administrativ bestemmelse. Energinet har undersøgt ovenstående hos Slots- og Kulturstyrelsen, som skriftligt bekræfter uden forbehold, at museumsloven giver det fornødne grundlag for eksklusiv rettigheder til de omhandlende museer.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Arkæologiske undersøgelser af tracé Viking Link i Varde Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71351914
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Varde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakterne omfatter enhver form for arkæologiske undersøgelser samt eventuelle udgravninger som følge af museumsloven. Formålet med den arkæologiske undersøgelse er at afklare, i hvilket omfang, der er bevaret arkæologiske spor på et areal og redegøre for deres udstrækning, bevaringstilstand og karakter. Forundersøgelsen skal gøre det muligt for Slots-og Kulturstyrelsen at afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder, og på den baggrund beslutte, om arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejde, om fortidsminderne skal bevares på stedet eller der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning for at sikre fortidsminderne. Supplerende arkæologiskeudgravninger igangsættes umiddelbart efter Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt budgettet til den givne udgravning.

Ved større forundersøgelser i tracé vil museet ofte afdække mellem 20 og 100 procent af det berørte areal. Afdækningen foregår ved at fjerne overjord/pløjelag, så eventuelle arkæologiske spor afdækkes. Såfremt det er muligt, foretages der udvidelser der, hvor koncentrationer af fortidsminder fordrer dette.

Tracéets bredde medfører dog ofte, at det ikke er muligt at foretage udvidelser, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af en større andel af de afdækkede arkæologiske spor for at opnå tilstrækkelig viden om deres karakter, alder og bevaringsgrad. Alle synlige arkæologiske spor i udgravningsfladen dokumenteres.

Aftaler om udførelse af arkæologiske undersøgelser og udgravninger skal godkendes af Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Arkæologiske undersøgelser af arealet til transformerstation ved Revsing

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71351914
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Revsing

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakterne omfatter enhver form for arkæologiske undersøgelser samt eventuelle udgravninger som følge af museumsloven. Formålet med den arkæologiske undersøgelse er at afklare, i hvilket omfang, der er bevaret arkæologiske spor på et areal og redegøre for deres udstrækning, bevaringstilstand og karakter. Forundersøgelsen skal gøre det muligt for Slots-og Kulturstyrelsen at afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder, og på den baggrund beslutte, om arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejde, om fortidsminderne skal bevares på stedet eller der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning for at sikre fortidsminderne. Supplerende arkæologiskeudgravninger igangsættes umiddelbart efter Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt budgettet til den givne udgravning.

Ved større forundersøgelser i tracé vil museet ofte afdække mellem 20 og 100 procent af det berørte areal. Afdækningen foregår ved at fjerne overjord/pløjelag, så eventuelle arkæologiske spor afdækkes. Såfremt det er muligt, foretages der udvidelser der, hvor koncentrationer af fortidsminder fordrer dette.

Tracéets bredde medfører dog ofte, at det ikke er muligt at foretage udvidelser, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af en større andel af de afdækkede arkæologiske spor for at opnå tilstrækkelig viden om deres karakter, alder og bevaringsgrad. Alle synlige arkæologiske spor i udgravningsfladen dokumenteres.

Aftaler om udførelse af arkæologiske undersøgelser og udgravninger skal godkendes af Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Arkæologiske undersøgelser af tracé Viking Link i Vejen Kommune

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71351914
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Vejen kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakterne omfatter enhver form for arkæologiske undersøgelser samt eventuelle udgravninger som følge af museumsloven. Formålet med den arkæologiske undersøgelse er at afklare, i hvilket omfang, der er bevaret arkæologiske spor på et areal og redegøre for deres udstrækning, bevaringstilstand og karakter. Forundersøgelsen skal gøre det muligt for Slots-og Kulturstyrelsen at afgøre, om der er tale om væsentlige fortidsminder, og på den baggrund beslutte, om arealet eller dele heraf umiddelbart kan frigives til jordarbejde, om fortidsminderne skal bevares på stedet eller der skal foretages en egentlig arkæologisk udgravning for at sikre fortidsminderne. Supplerende arkæologiskeudgravninger igangsættes umiddelbart efter Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt budgettet til den givne udgravning.

Ved større forundersøgelser i tracé vil museet ofte afdække mellem 20 og 100 procent af det berørte areal. Afdækningen foregår ved at fjerne overjord/pløjelag, så eventuelle arkæologiske spor afdækkes. Såfremt det er muligt, foretages der udvidelser der, hvor koncentrationer af fortidsminder fordrer dette.

Tracéets bredde medfører dog ofte, at det ikke er muligt at foretage udvidelser, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en nærmere undersøgelse af en større andel af de afdækkede arkæologiske spor for at opnå tilstrækkelig viden om deres karakter, alder og bevaringsgrad. Alle synlige arkæologiske spor i udgravningsfladen dokumenteres.

Aftaler om udførelse af arkæologiske undersøgelser og udgravninger skal godkendes af Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kontrakterne vedrører udførelse af enhver form arkæologiske undersøgelser med det formål at sikre kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v.i projektet Viking Link, jf. museumsloven (LBK nr. 358 af 8.4.2014).

Det følger af museumsloven (LBK nr. 358 af 8.4.2014) kapitel 2 og kapitel 8, at udførelse af denne typeopgaver skal udføres af de danske museer. Direktivet finder derfor ikke anvendelse på de nævnte tjenesteydelseskontrakt, jf. art 22 i forsyningsvirksomhedsdirektivet (Direktiv 2014/25/EU). Kontrakten er undtaget for udbudspligt grundet opgaven skal udføres af en part, som har eneret til at levere ydelsen i henhold til lov eller administrativ bestemmelse. Energinet har undersøgt ovenstående hos Slots- og Kulturstyrelsen, som skriftligt bekræfter uden forbehold, at museumsloven giver det fornødne grundlag for eksklusiv rettigheder til de omhandlende museer.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Arkæologiske undersøgelser af tracé Viking Link i Varde Kommune

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/08/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Arkvest Arkæologi Vestjylland, Museet for Varde By og Omegn
32914713
Lundvej 4
Varde
6800
Danmark
Telefon: +45 75220877
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Arkæologiske undersøgelser af arealet til transformerstation ved Revsing

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/08/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Arkæologiske undersøgelser af tracé Viking Link i Vejen Kommune

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/08/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus - Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver vil med denne bekendtgørelse følge proceduren beskrevet i Lov om Klagenævnet for Udbud, § 4.

Ordregiver vil således først indgå kontrakten efter udløbet af 10 dages standstill regnet fra dagen efter den dag, hvor nærværende bekendtgørelse er offentliggjort.

Klage over tildelingen af kontrakten kan i de 10 dages standstill ske til Klagenævnet for Udbud.

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. § 7, stk. 3.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/08/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer