Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder

2019/S 160-394798

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Amphi International ApS
Odense
Danmark
E-mail: mr@amphi.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.amphi.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: ApS
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedrørende naturpleje og naturgenopretning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
77310000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Amphi International ApS udbyder rammeaftale for tjenesteydelser i forbindelse med naturpleje og naturgenopretning med tilknytning til projektet:

”LIFE Nature and Biodiversity project LIFE14 NAT/SE/000201 Re-creating habitat complexity for semi-aquatic fauna”.

Opgaven er opdelt i følgende 6 delaftaler:

- Delopgave 1: Slagelse Kommune (projektområde: Slagelse kommune),

- Delopgave 2: Vordingborg Kommune (projektområde: Vordingborg kommune),

- Delopgave 3: Næstved Kommune (projektområde: Næstved kommune),

- Delopgave 4: Bornholm, restaurering af søer i moser (projektområde: Bornholm),

- Delopgave 5: Bornholm, restaurering og gravning af søer (projektområde: Bornholm),

- Delopgave 6: Saltholm (projektområde: Saltholm).

Der indgås én rammeaftale med én entreprenør for hver delaftale. Tilbudsgivere kan afgive tilbud på en eller flere delaftaler. Rammeaftalerne er i kontraktperioden indbyrdes uafhængige.

Ordregiver har ikke aftagepligt på rammeaftalen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 050 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delopgave 1 Slagelse Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45240000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører etablering af nye søer, oprensning af søer, jordtransport og etablering af stensætninger i Slagelse Kommune.

Forventet omfang af delopgaven er:

- Ca. 30 nye paddesøer/oprensninger af paddesøer. Heraf ca. 20 lokaliteter på Sjælland eller i områder brofast med Sjælland. Ca. 5 lokaliteter er placeret på Agersø (færgetransport ca. 30 min). Ca. 5 lokaliteter placeret på Omø (færgetransport ca. 60 min.),

- 20 stensætninger som etableres ved nogle af de nye paddesøer.

Da opgaverne tildeles under en rammeaftale er ovennævnte forventet omfang ikke bindende for ordregiver.

Se udbudsbeskrivelsen, herunder også krav til mandskab og maskiner.

Hvis tilbudsgiver tildeles mere end en rammeaftale, skal tilbudsgiver råde over et antal maskiner der sikrer, at arbejder kan udføres under mindst 2 rammeaftaler på samme tid.

Hvis tilbudsgiver tildeles mere end 1 rammeaftale for så vidt angår delaftalerne 1, 2, 3 og 4, er det et krav, at tilbudsgiver råder over mindst 2 maskinførere der opfylder udbudsbeskrivelsens krav til maskinfører.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

LIFE Nature and Biodiversity project LIFE14 NAT/SE/000201 Re-creating habitat complexity for semi-aquatic fauna.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delopgave 2 Vordingborg Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45240000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører etablering af nye søer, oprensning af søer, jordtransport og etablering af stensætninger i Vordingborg Kommune.

Forventet omfang af delopgaven er:

- 30 nye paddesøer/oprensninger af paddesøer. Heraf er alle placeret på Sjælland eller i områder brofast med Sjælland,

- 20 Stensætninger som etableres ved de nye paddesøer.

Da opgaverne tildeles under en rammeaftale er ovennævnte forventet omfang ikke bindende for ordregiver.

Se udbudsbeskrivelsen, herunder også krav til mandskab og maskiner.

Hvis tilbudsgiver tildeles mere end en rammeaftale, skal tilbudsgiver råde over et antal maskiner der sikrer, at arbejder kan udføres under mindst 2 rammeaftaler på samme tid.

Hvis tilbudsgiver tildeles mere end 1 rammeaftale for så vidt angår delaftalerne 1, 2, 3 og 4, er det et krav, at tilbudsgiver råder over mindst 2 maskinførere der opfylder udbudsbeskrivelsens krav til maskinfører.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

LIFE Nature and Biodiversity project LIFE14 NAT/SE/000201 Re-creating habitat complexity for semi-aquatic fauna.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delopgave 3 Næstved Kommune

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45240000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører etablering af nye søer, oprensning af søer, jordtransport og etablering af stensætninger i Næstved Kommune.

Forventet omfang af delopgaven er:

- Ca. 26 nye paddesøer/oprensninger af paddesøer. Heraf er alle placeret på Sjælland eller i områder brofast med Sjælland,

- Ca. 4 nye paddesøer/oprensninger af paddesøer på Dybsø,

- 20 stensætninger som etableres ved de nye paddesøer.

Da opgaverne tildeles under en rammeaftale er ovennævnte forventet omfang ikke bindende for ordregiver.

Se udbudsbeskrivelsen, herunder også krav til mandskab og maskiner.

Hvis tilbudsgiver tildeles mere end en rammeaftale, skal tilbudsgiver råde over et antal maskiner der sikrer, at arbejder kan udføres under mindst 2 rammeaftaler på samme tid.

Hvis tilbudsgiver tildeles mere end 1 rammeaftale for så vidt angår delaftalerne 1, 2, 3 og 4, er det et krav, at tilbudsgiver råder over mindst 2 maskinførere der opfylder udbudsbeskrivelsens krav til maskinfører.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

LIFE Nature and Biodiversity project LIFE14 NAT/SE/000201 Re-creating habitat complexity for semi-aquatic fauna.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delopgave 4 Bornholm (restaurering af søer i moser)

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45240000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører gravearbejde og jordtransport i forbindelse med oprensning af søer på Bornholm.

Arbejdet skal udføres i perioden 2.9.2019 – 11.10.2019.

Forventet omfang af delopgaven er:

- Ca. 5 oprensninger/forbedringer af paddesøer. Heraf er alle placeret i projektområdet på Bornholm.

Da opgaverne tildeles under en rammeaftale er ovennævnte forventede omfang ikke bindende for ordregiver.

Se udbudsbeskrivelsen, herunder også krav til mandskab og maskiner.

Hvis tilbudsgiver tildeles mere end en rammeaftale, skal tilbudsgiver råde over et antal maskiner der sikrer, at arbejder kan udføres under mindst 2 rammeaftaler på samme tid.

Hvis tilbudsgiver tildeles mere end 1 rammeaftale for så vidt angår delaftalerne 1, 2, 3 og 4, er det et krav, at tilbudsgiver råder over mindst 2 maskinførere der opfylder udbudsbeskrivelsens krav til maskinfører.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

LIFE Nature and Biodiversity project LIFE14 NAT/SE/000201 Re-creating habitat complexity for semi-aquatic fauna.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delopgave 5 Bornholm (restaurering og gravning af søer)

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45240000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører gravearbejde og jordtransport i forbindelse med etablering af nye søer og oprensning af søer på Bornholm.

Arbejdet skal udføres i perioden 2.9.2019 – 11.10.2019.

Forventet omfang af delopgaven er:

- Ca. 7 nygravninger og oprensninger/forbedringer af paddesøer. Heraf er alle placeret i projektområdet på Bornholm.

Da opgaverne tildeles under en rammeaftale er ovennævnte forventet omfang ikke bindende for ordregiver.

Se udbudsbeskrivelsen, herunder også krav til mandskab og maskiner.

Hvis tilbudsgiver tildeles mere end en rammeaftale, skal tilbudsgiver råde over et antal maskiner der sikrer, at arbejder kan udføres under mindst 2 rammeaftaler på samme tid.

Hvis tilbudsgiver tildeles mere end 1 rammeaftale for så vidt angår delaftalerne 1, 2, 3 og 4, er det et krav, at tilbudsgiver råder over mindst 2 maskinførere der opfylder udbudsbeskrivelsens krav til maskinfører.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

LIFE Nature and Biodiversity project LIFE14 NAT/SE/000201 Re-creating habitat complexity for semi-aquatic fauna.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delopgave 6 Saltholmen

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45240000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører etablering eller forbedring af 2 søer på Saltholm. Projektområdet omfatter Saltholm. Det afgravede materiale skal køres på vogn til andet sted i projektområdet, hvor det efterfølgende spredes ud.

Forventet omfang af delopgaven er:

- Ca. 2 paddesøer.

Da opgaverne tildeles under en rammeaftale er ovennævnte forventet omfang ikke bindende for ordregiver.

Se udbudsbeskrivelsen, herunder også krav til mandskab og maskiner.

Hvis tilbudsgiver tildeles mere end en rammeaftale, skal tilbudsgiver råde over et antal maskiner der sikrer, at arbejder kan udføres under mindst 2 rammeaftaler på samme tid.

Hvis tilbudsgiver tildeles mere end 1 rammeaftale for så vidt angår delaftalerne 1, 2, 3 og 4, er det et krav, at tilbudsgiver råder over mindst 2 maskinførere der opfylder udbudsbeskrivelsens krav til maskinfører.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

LIFE Nature and Biodiversity project LIFE14 NAT/SE/000201 Re-creating habitat complexity for semi-aquatic fauna.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 240-548363
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delopgave 1 Slagelse Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Vækst og Miljø A/S
27649661
Skovsøvej 10
Slagelse
4200
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 880 450.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delopgave 2 Vordingborg Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Møns Entreprenørfirma A/S
29800820
Pollerupvej 19
Stege
4780
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 674 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delopgave 3 Næstved Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/02/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Vækst og Miljø A/S
27649661
Skovsøvej 10
Slagelse
4200
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 880 450.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delopgave 4 Bornholm (restaurering af søer i moser)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Arkil A/S
15070544
Lysbjergvej 12
Vojens
6500
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 303 910.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Udføres af underentreprenør Dan Jørgensen

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Delopgave 5 Bornholm (restaurering og gravning af søer)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
28/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Jysk Entreprenør og Kloak ApS
34490740
Lysbjergvej 12
Brovst
9460
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 258 700.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Delopgave 6 Saltholmen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Stuboggren.dk ApS
31576601
Høvejen 36
Dronningmølle
3120
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 54 500.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan tilgås via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qtaoigvaso

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138, udelukkes tilbudsgiver fra udbudsprocessen såfremt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § § 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 2.

Efter endt tilbudsbedømmelse anmoder ordregiver den eller de tilbudsgivere, som ordregiver agter at tildele rammeraftalerne til om at dokumentere ESPD. Følgende dokumentation skal fremlægges af den eller de som ordregiver udpeger:

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 og/eller 3 og § 137, stk. 1 nr. 2 fremlægges:

- Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 2,

- Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1 nr. 2.

Danske tilbudsgivere kan som bevis fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel, regnet fra tilbudsfristen udløb.

For udenlandske tilbudsgivere gælder, at der skal fremlægges dokumentation som anført i e-Certis. såfremt der ikke udstedes certifikater eller dokumenter i tilbudsgivers hjemland, kan disse erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Tilbudsgivers egnethed, minimumskrav til teknisk og faglig kapacitet:

Referencerne anført i tilbudsgivers ESPD anses som dokumentation, hvorfor der ikke skal fremsendes yderligere dokumentation.

Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på:

Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på en anden juridisk enhed i opfyldelsen af minimumskrav for egnethed vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med opgaven.

Denne anden juridiske enhed, som tilbudsgiver har støttet sig på, skal ligeledes fremlægge relevant dokumentation for oplysningerne i ESPD-dokument.

Sammenslutning af økonomiske aktører:

Alle deltagere i sammenslutningen skal fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD.

Der skal desuden vedlægges en erklæring der statuerer, at deltagerne hæfter solidarisk for rammeaftalens opfyldelse. Erklæringen skal ligeledes indeholde oplysning om hvilken deltager der er udpeget til at indgå aftaler med ordregiver på sammenslutningens vegne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klsagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/08/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer