Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Nykøbing F: Laboratorieundersøgelser

2019/S 161-397144

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 123-300520)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Miljøstyrelsen
25798376
Fejøgade 1
Nykøbing F
4800
Danmark
Kontaktperson: Vibeke Norby
Telefon: +45 40610789
E-mail: vinor@mst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://mst.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://mst.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud af kemiske laboratorieanalyser - miljøfarlige stoffer i grundvand, fersk overfladevand og sediment samt i spildevandsslam

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71900000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kemisk analyse af miljøfarlige stoffer i grundvand, fersk overfladevand, fersk sediment inkl. spildevandsslam samt kemisk analyse og prøvetagning af spildevand. Analyserne foretages for Miljøstyrelsens overvågningsenheder. Alle prøver bortset fra spildevandsprøver udtages af Miljøstyrelsens overvågningsenheder - Nordjylland, Østjylland, Midtjylland, Syd, Fyn, Sjælland og Storstrøm inkl. Bornholm.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/08/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 123-300520

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 17/09/2019
Tidspunkt: 14:00
Læses:
Dato: 23/09/2019
Tidspunkt: 14:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer