Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 162-398841

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Viborg Kommune
Prinsens Alle 5
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Gitte Frederiksen Kjølby
Telefon: +45 89992232
E-mail: gfk@erik.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.viborg.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Overlund rykker sammen - Ny Overlund Skole

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med nybygning af en folkeskole/lokalt kulturcenter, i alt ca 10 400 kvm samt udearealer. Det lokale foreningsliv er en stor part i projektet, der således også omfatter idrætsfaciliteter i både inde- og uderum. Nærværende udbud gennemføres som et totalrådgiverudbud / arkitektkonkurrence, hvorigennem forslag og samarbejdspartner udpeges. Projektet gennemgår herefter i samarbejde med bygherre/brugere en projektering jvf Danske Ark/FRI YB18, hvorefter projektet udbydes i fagentreprise. Under udførelsen varetager totalrådgiver byggeledelsen og fagtilsyn.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 18 150 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Viborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rådgivningen vedrører totalrådgivning i forbindelse med opførelse af en ny folkeskole.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Konkurrenceforslag / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og nøglepersoner / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Procesoplæg / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Rådgiverhonorar / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: rådgiverhonorar
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rådgivningen omfatter en option på udvidelse af projektet med yderligere idrætsfaciliteter, ca 600 - 1 500 kvm, afhængig af supplerende finansiering.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 247-571811
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Overlund rykker sammen - Ny Overlund Skole

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/08/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Arkitema
Aarhus 8000 C
frederiksgade 32
Danmark
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 150 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan tilgås på adressen: https://erikarkitekter.ajoursystem.dk/tender Til højre på siden skal man oprette sig som bruger, hvorefter man har adgang til at hente udbudsmaterialet.

Ansøgninger skal uploades på Ajour inden for den givne tidsfrist i form af én sammenhængende PDF fil.

Udfyldelse af ESPD:

Ansøgeren skal udfylde og uploade ESPD´et (Det fælles europæiske udbudsdokument).

Ansøgeren skal downloade ESPD´et (Xml-fil) i RIB. Xml filen kan kun åbnes via eESPD-hjemmesiden (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger skal man først vælge. "Jeg er en økonomisk aktør", og dernæst importere ESPD´et. Efter ansøgeren har udfyldt ESPD´et på ESPD-hjemmesiden, kan man ved udfyldelsens afslutning genereres en PDF fil. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke. For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: Det elektroniske ESPD- sådan virker det.

Ansøgeren skal aflevere ESPD´et som PDF fil..

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD´et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

Serviceattest eller tilsvarende dokumentation- ansøgeren opfordres til at indhente disse i god tid.

Dokumentation for opfyldelse af økonomiske minimumskrav:

Årsomsætning og soliditetsgrad: som dokumentation for de i ESPD´et oplyste tal for årsomsætning og soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnede årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument der indeholder de krævede oplysninger.

Referencer: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste referencer accepteres oplysninger

Om kontaktpersonernes navne, telefonnumre og e-mail. Således at ordregiver kan få bekræftet referencerne hos disse

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 32291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/08/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer