Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 178-432808

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 176-427549)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Nørresundby Boligselskab, afd. 114
Vesterbro 102
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Lars Emborg
E-mail: lhe@nrsbbolig.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nrsbbolig.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Aabybro Centret - Etape 1

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af totalentreprise til opførelse af 41 almene boliger samt 16 private boliger. Projektet er fordelt på 3 bygninger, hvor der skal etableres butikker i stueplan. Detailhandelsarealet udgør udelukkende konstruktionsbygninger for overliggende bebyggelse; alle kompletterende bygningsdele indgår sålledes ikke i tilbuddet. For en nærmere beskrivelse af udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 176-427549

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.9
I stedet for:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedste ansøgere. Ved vurderingen heraf lægger ordregiver vægt på:

— De oplyste referencer omhandlende lignende byggeopgaver. Ved lignende byggeopgaver forstås nybyggeri af almene etageboliger opført i totalentreprise.

Referencer fra igangværende eller afsluttede byggerier vil blive tillagt større vægt end referencer, hvor byggeriet endnu ikke er påbegyndt.

Læses:

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 bedste ansøgere. Ved vurderingen heraf lægger ordregiver vægt på:

— De oplyste referencer omhandlende lignende byggeopgaver. Ved lignende byggeopgaver forstås nybyggeri af almene etageboliger opført i totalentreprise. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering,

— Referencer fra igangværende eller afsluttede byggerier vil blive tillagt større værdi end referencer, hvor byggeriet endnu ikke er påbegyndt,

— Bygherre ønsker primært referencer fra ansøger selv. Der gøres særskilt opmærksom på, at referencer fra underrådgivere (arkitekt/ingeniører) ikke vil tillægges nogen værdi, idet det primært er en entrepriseopgave, der udbydes. Såfremt ansøger ikke med egne referencer mener at kunne opfylde mindstekrav eller være tilstrækkelig til udvælgelse, opfordres denne til i stedet at basere sig på anden entreprenørs (fx dennes største underentreprenørs) referencer.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer