Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Lemvig: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 178-434410

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 157-388201)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Kystdirektoratet
36 87 61 15
Højbovej 1
Lemvig
7620
Danmark
Kontaktperson: Gitte Grimstrup
Telefon: +45 33157274
E-mail: ggr@kyst.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kyst.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud af teknisk rådgivning og bistand til udbud af og gennemførelse af en oprydningsentreprise i Erdkehlgraven mv. i Københavns Havn

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kystdirektoratet har efter Kystbeskyttelsesloven meddelt varsling af påbud om fjernelse af fartøjer og anlæg mv. på søterritoriet. Såfremt ejerne ikke indenfor et specifikt tidsrum har fjernet sig, har Kystdirektoratet som myndighed på søterritoriet hjemmel til at fjerne anlæg, fartøjer, vrag mv., som staten ønsker fjernet.

I den forbindelse genudbydes opgaven med totalrådgivning i forhold til udarbejdelse af udbudsmateriale, klarlægning og indhentning af nødvendige tilladelser, samt føre tilsyn mv. med projektets gennemførelse. Se i øvrigt kravspecifikationen/ydelsesbeskrivelsen (bilag 2) for detaljeret beskrivelse af de enkelte opgaver.

Kystdirektoratet skal være involveret igennem hele processen, da det er et projekt med rigtig stor politisk bevågenhed.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 157-388201

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 16/09/2019
Tidspunkt: 13:00
Læses:
Dato: 19/09/2019
Tidspunkt: 13:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 16/09/2019
Tidspunkt: 13:00
Læses:
Dato: 19/09/2019
Tidspunkt: 13:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

I det der er besvaret spørgsmål i udbuddet den 11. september og dette potentielt kan betyde, at der kan gives supplerende oplysninger inden for 6 dages fristen har ordregiver valgt at udskyde tilbudsfristen til den 19. september kl. 13:00.

« Tilbage til oversigten over alle licitationer