Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 181-440048

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Boligforeningen Fremad ved H. Skjøde Knudsen A/S
17442449
Blækhatten 27
Odense
5220
Danmark
Kontaktperson: Mikael Schroll-Knudsen
Telefon: +45 27221712
E-mail: msk@skjode.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skjode.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fagentreprise - etageboligbyggeri

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

H. Skjøde Knudsen A/S skal for Boligforeningen Fremad opføre 30 stk. almene familieboliger efter den delegerede bygherremodel. Dette indebærer, at H. Skjøde Knudsen A/S forestår udbudspligten af bygge- og anlægsarbejderne for Boligforeningen Fremad. Udbuddet omfatter 14 fagentrepriser, der udbydes i særskilte delkontrakter. Det samlede byggeri er ca. 3 075 m2 fordelt på 3 etager. Familieboligerne er i byggeriets 1. - 3. etage.

Forud for fagentrepriserne er der udført byggeplads, underkonstruktion bestående af jord, fundering, forsyningsarbejder, terrændæk og kloak, samt råhus.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 14 777 001.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

651 - Murerentreprisen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262520
45262500
45431000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Niels Lambertsens Vej, 6700 Esbjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og opmuring af indv. flise- og fugearbejde, samt slidlag og klinkegulv på trapper og mellemgange, tilstøbning af skakter i etageadskillelsen, porebetonvægge og tilstøbe ved elevator.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

661 - Tømrerentreprisen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45422000
45421100
44221000
44221200
44221100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering af indvendige døre inkl. gerigter, montage af vinduer, levering og montering af cykelskur, affaldsplads, postkasser inkl. navneskilte, lukning af skaktbunde for udstøbning, inddækning af kanaler, lister og trådhegnsvæg inkl. dør til teknikrum.

Styring og montage af udvendige vinduer og døre, der leveres af anden leverandør (fagentreprise 662, delkontrakt 3).

Desuden indeholder fagentreprisen option på levering af udvendige vinduer og døre (svarende til fagentreprise 662, delkontrakt 3).

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tømrerentreprisen indeholder option på levering af udvendige vinduer og døre (svarende til fagentreprise 662, delkontrakt 3).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Optionen på levering af udvendige vinduer og døre er udnyttet, således at fagentreprise 662, delkontrakt 3 og fagentreprise 660, delkontrakt 2 nu udgør delkontraktnr. 2.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

663 – Støjhegn entreprisen

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34928200
45342000
34928230
34928220
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering af fuldt færdigt udvendig hegn for trafikstøj og naboskel inkl. beregninger, fundamenter og evt. mellemunderstøtninger jf. udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

676 – Altan entreprisen

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45262900
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering stålaltaner inkl. værn og håndlister jf. udbudsmaterialet, samt værn og hånd lister på altangange.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

681 - Tagentreprisen

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45261210
45261300
45261100
45112441
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering af opbygning af tagkonstruktion, inddækninger, tagterrasse og gennemføringer for andre entrepriser.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

691- Gulventreprisen

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45432100
45432110
45432130
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering af undergulv inkl. trægulv.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

701 - El-entreprisen

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45310000
45311000
39700000
39710000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering af el i boliger og fællesarealer, samt til tekniske installationer som bla. omfatter køkkener, ventilationsanlæg, VVS installationer, trækrør for TV og fibernet til teknikrum, byggestrøm oprigning i boliger, elektronik og svagstrømsinstallationer, lys i terræn inkl. parkerings pladser og elevator.

Styring og montering af hårde hvidevarer leveret af anden leverandør (entreprise 702, delkontrakt 9).

Desuden indeholder fagentreprisen option på levering af hårde hvidevarer (entreprise 702 - Hårde hvidevarer, delkontrakt 9).

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

El-entreprisen indeholder option på levering af hårde hvidevarer (svarende til entreprise 702 - Hårde hvidevarer, delkontrakt 9).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Optionen på levering af hårde hvidevarer er udnyttet, således at delkontraktnr. 8 (701 - El-entreprisen) også delkontraktnr. 9 (702 - Hårde hvidevarer) er omfattet af delkontraktnr...

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

711 - VVS-entreprisen

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45332200
45232460
45332400
44115220
44163111
45332300
44411000
44115200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering af VVS installationer i boligerne, (vand og varmeinstallationer) tagrender og nedløbsrørføringer for tagterrasse og ned til terrændæk og teknikrum, nyt vandstik, taggennemføringer inkl. flanger, samt sanitetsudstyr og blandingsbatterier i alle boligerne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

721 – Ventilationsentreprisen

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45331200
45331210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering af ventilation i boliger og fællesarealer.

Decentrale anlæg placeret på tag, med balanceret indblæsning og udsugning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

731 - Malerentreprisen

Delkontraktnr.: 12
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45442100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Malerentreprisen omfatter fuldspartling og maling af alle vægoverflader i boligerne, trapperum og gange.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

741 – Inventar

Delkontraktnr.: 13
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45421151
39122100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering af køkken samt inventar for alle boligerne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

751 – Elevatorentreprisen

Delkontraktnr.: 14
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45313100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Niels Lamberts Vej, Esbjerg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering af 2 stk. elevatorer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

662 – Levering af udvendige vinduer og døre

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44221000
44221100
44221200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af hoveddøre, trappedøre, adgangsdøre, terrassedøre, og døre ved teknikrum samt vinduer. Vinduer og døre udføres som DVC-godkendte elementer i træ/aluminium. Opluk på vinduerne udføres med børnesikring. Der udføres sikkerhedsglas i nødvendigt omfang.

Vinduer og døre monteres af anden entreprenør (delaftale 2).

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ydelserne under nærværende delkontrakt (nr. 3) udbydes også som option under tømrerentreprisen (delkontrakt 2). Der tages derfor forbehold for at annullere udbuddet af delkontrakt nr. 3 såfremt det økonomisk er mere fordelagtigt at udnytte optionen på delkontrakt nr. 2.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

702 - Hårde hvidevarer

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39700000
39710000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af hårde hvidevarer i boliger og vaskeri.

Hvidevarerne installeres og monteres af anden entreprenør (701 EL fagentreprisen, delkontrakt 8).

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ydelserne under nærværende delkontrakt (nr. 9) udbydes også som option under el-entreprisen (delkontrakt 8). Der tages derfor forbehold for at annullere udbuddet af delkontrakt nr. 9 såfremt det økonomisk er mere fordelagtigt at udnytte optionen på delkontrakt nr. 8.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 237-540441
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

651 - Murerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
09/04/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Murerfirmaet Dahl & Dahl ApS
37049352
Esbjerg
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 923 950.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

661 - Tømrerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
STA A/S
83016817
Esbjerg
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 090 945.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

663 – Støjhegn entreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SER-HEGN A/S
29615640
Fredericia
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 281 250.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

676 – Altan entreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
02/04/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
HB TRAPPER A/S
11516203
Herning
Danmark
NUTS-kode: DK041
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 313 500.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

681 - Tagentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/04/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
RATIONEL TAGDÆKNING A/S
14708677
Vejen
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 110 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

691- Gulventreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
LH-GULVE A/S
10662508
Odense M
5230
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 137 646.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 8
Betegnelse:

701 - El-entreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
BRAVIDA DANMARK A/S
14769005
Brøndby
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 376 300.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 10
Betegnelse:

711 - VVS-entreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
STAR VVS A/S
17028235
Esbjerg
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 636 275.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 11
Betegnelse:

721 – Ventilationsentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
DANSK KLIMATEKNIK A/S
28510659
Vejle
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 918 500.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 12
Betegnelse:

731 - Malerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
28/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
TJÆREBORG MALERFORRETNING A/S
26422477
Tjæreborg
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 143 788.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 13
Betegnelse:

741 – Inventar

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/04/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SVANE KØKKENET ODENSE A/S
32938280
Odense M
5230
Danmark
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 539 847.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 14
Betegnelse:

751 – Elevatorentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/06/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
SCHINDLER ELEVATORER A/S
15911980
Ballerup
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 305 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Klagefristen i forhold til tildeling af kontrakt er 45 dage efter offentliggørelse af en tildelingsbekendtgørelse i EU-tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer