Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Albertslund: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning

2019/S 182-444025

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Gate 21
32112846
Liljens kvarter 2
Albertslund
2620
Danmark
Kontaktperson: Johannes Baad Michelsen
E-mail: jbm@elmann.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/105118482.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.gate21.dk/

I.1)Navn og adresser
Albertslund Kommune
66137112
Nordmarks Allé 1
Albertslund
2620
Danmark
E-mail: albertslund@albertslund.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.albertslund.dk

I.1)Navn og adresser
Ballerup Kommune
58271713
Hold-an vej 7
Ballerup
2750
Danmark
E-mail: borger@balk.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ballerup.dk

I.1)Navn og adresser
Egedal Kommune
29188386
Dronning Dagmars vej 200
Ølstykke
3650
Danmark
E-mail: kommune@egekom.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.egedalkommune.dk

I.1)Navn og adresser
Faxe Kommune
29188475
Frederiksgade 9
Haslev
4690
Danmark
E-mail: kommunen@faxekommune.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.faxekommune.dk

I.1)Navn og adresser
Gladsaxe Kommune
62761113
Rådhus Allé 3
Søborg
2860
Danmark
E-mail: kommunen@gladsaxe.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gladsaxe.dk

I.1)Navn og adresser
Kalundborg Kommune
29189595
Holbækvej 141 B
Kalundborg
4400
Danmark
E-mail: kalundborg@kalundborg.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kalundborg.dk

I.1)Navn og adresser
Lolland Kommune
29188572
Jernbanegade 7
Maribo
4930
Danmark
E-mail: lolland@lolland.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lolland.dk

I.1)Navn og adresser
Roskilde Kommune
29189404
Rådhusbuen 1
Roskilde
Danmark
E-mail: kommunen@roskilde.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.roskilde.dk

I.1)Navn og adresser
Bjuvs Kommun
212000-1041
Mejerigatan 3
Bjuv
267 25
Sverige
E-mail: info@bjuv.se
NUTS-kode: SE224

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bjuv.se

I.1)Navn og adresser
Hörby Kommun
212000-1108
Ringsjövägen 4
Hörby
242 80
Sverige
E-mail: kommunen@horby.se
NUTS-kode: SE224

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.horby.se

I.1)Navn og adresser
Klippan Kommun
212000-0928
Trädgårdsgatan 12
Klippan
264 80
Sverige
E-mail: kommun@klippan.se
NUTS-kode: SE224

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.klippan.se

I.1)Navn og adresser
Kristianstads Kommun
Västra Storgatan 12
Kristianstad
291 80
Sverige
E-mail: kommun@kristianstad.se
NUTS-kode: SE224

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kristianstad.se

I.1)Navn og adresser
Lunds Kommun
212000-1132
Brotorget 1
Lund
221 00
Sverige
E-mail: lunds.kommun@lund.se
NUTS-kode: SE224

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lund.se

I.1)Navn og adresser
Trelleborgs Kommun
212000-1199
Algatan 13
Trelleborg
231 83
Sverige
E-mail: trelleborgs.kommun@trelleborg.se
NUTS-kode: SE224

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.trelleborg.se

I.1)Navn og adresser
Region Skåne
232100-0255
Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Kristianstad
291 89
Sverige
E-mail: region@skane.se
NUTS-kode: SE224

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skane.se

I.1)Navn og adresser
Danmarks Tekniske Universitet
30060946
Anker Engelunds vej 101 A
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
E-mail: dtu@dtu.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dtu.dk

I.1)Navn og adresser
Aalborg Universitet København
29102384
A. C. Meyers Vænge 15
København
2450
Danmark
E-mail: aau@aau.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cph.aau.dk

I.1)Navn og adresser
Innovation Skåne
Scheelevägen 15
Lund
223 70
Sverige
E-mail: info@innovationskane.com
NUTS-kode: SE224

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.innovationskane.com

I.1)Navn og adresser
Lunds Universitet
202100-3211
Lund
221 00
Sverige
E-mail: lu@lu.se
NUTS-kode: SE224

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lu.se

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Udbuddet af rammeaftaler er gennemført efter dansk ret. Efterfølgende tildelte kontrakter følger loven i den ordregivende myndigheds hjemland.

I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Gate 21 er en forening af regionale/lokale myndigheder
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Endelig tilbudsfase - udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand til projekt Lighting Metropolis

Sagsnr.: 27048-002
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71600000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tildelingen er nu gennemført, standstill udløbet og rammeaftalerne underskrevet. Der blev modtaget 6 tilbud, og der er tildelt 5 rammeaftaler, jf. oplysningerne i udbudsbekendtgørelsen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 9 800 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK011
NUTS-kode: DK012
NUTS-kode: DK013
NUTS-kode: DK021
NUTS-kode: DK022
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: SE22
NUTS-kode: SE224
Hovedudførelsessted:

Da der er tale om fælles udbud over landegrænser, kan der ikke udpeges et enkelt hovedudførelsessted.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der ønskes indkøbt teknisk rådgivning og bistand til partnerne i projektet Lighting Metropolis - Green Economy. Bistanden skal leveres i form af teknisk rådgivning til partnerne om deres inden- og udendørsbelysning, herunder udskiftning til mere energivenlige lyskilder, samt alt hermed forbundet rådgivning. Endvidere skal rådgiverne kunne bistå med at gennemføre udbud på området, sådan at lysprojekter hos partnerne kan realiseres. Der skal ligeledes udvikles fælles værktøjer til alle partnere. Gate 21 er ansvarlig for dette, og vil indkøbe bistand i det fornødne omfang.

Partnerne er både danske og svenske ordregivende myndigheder.

Der er tale om et fælles udbud mellem ordregivere i forskellige medlemsstater, jf. udbudslovens § 125. Gate 21 faciliterer udbuddet på vegne af alle ordregivere.

Der er tale om et begrænset udbud, hvor der prækvalificeres op til 10 ansøgere, der konkurrerer om 5 rammeaftaler. Efterfølgende aftaler om konkret rådgivning kan indgås på baggrund af enten miniudbud eller direkte tildeling.

Ansøgere om prækvalifikation kan være selvstændige virksomheder eller konsortier. Det er et krav for at blive prækvalificeret, at ansøger har erfaring med rådgivning om både inden- og udendørs belysning, samt facilitering og gennemførelse af udbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Dokumenterede kompetencer hos tilbudte medarbejdere / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejdsorganisation / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Interreg-ÖKS - Projekt Lighting Metropolis - Green Economy

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 086-206516
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
ÅF Infrastructure Planning A/S
13590885
Lyskær 3EF
Herlev
2730
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
ÅF Infrastructure AB
556185-2103
Årstaängsvägen 17
Stockholm
10074
Sverige
NUTS-kode: SE11
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 9 800 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Sweco Danmark A/S
48233511
Ørestads Boulevard 41
København S
2300
Danmark
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 9 800 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
35128417
Hannemanns Allé 53
København S
2300
Danmark
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 9 800 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
NIRAS A/S
37295728
Sortemosevej 19
Allerød
3450
Danmark
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 9 800 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Cowi A/S
44623528
Parallelvej 2
Lyngby
2800
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 9 800 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

De udførende rådgivere skal fakturere i overensstemmelse med den bestillende ordregivende myndigheds vilkår herfor.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer