Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 201-487683

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Furesø Boligselskab, afdeling 4106, Farum Midtpunkt v. KAB
42 00 84 19
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Bente Heltberg
Telefon: +45 46304700
E-mail: bhe@kab-bolig.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kab-bolig.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Storentrepriseudbud vedr. renovering af gangstrøg i Farum Midtpunkt

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Renovering af ca. 19 000 m2 gangstrøg i bebyggelsen Farum Midtpunkt i Farum. Renoveringen omfatter 27 blokke hvor alle gulvarealer, vægge, lofter og belysning på forskellige niveauer skal udskiftes eller renoveres.

Sagen udbydes i følgende storentrepriser: Tømrerentreprisen, Murerentreprisen og Malerentreprisen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 81 981 825.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tømrerentreprisen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Farum Midtpunkt

Paltholmterrasserne blok 11-16

Bybækterrasserne blok 21-26

Nygårdterrasserne blok 31-36

Vestblokkene A, B og C

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tømrerentreprisen inkl. smedearbejde og el-arbejde.

Tømrerentreprisen indeholder udskiftning af lofter, udskiftning af vægge i fællesrum og udskiftning af gavldøre samt levering af indbygningsskabe til el-tavler. Levering af byggepladstavler, udskiftning af belysningarmaturer, (PIR- og KNX-styring) og føringsveje. Etablering af brand og lydtætninger og tavleanlæg. Byggepladsydelser for egne arbejder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Murerentreprisen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Farum Midtpunkt

Paltholmterrasserne blok 11-16

Bybækterrasserne blok 21-26

Nygårdterrasserne blok 31-36

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Murerentreprisen indeholder etablering af fælles skurby og byggepladsydelser for eget arbejde. Nedrivning og bortskaffelse af samtlige gulvbelægninger og tilhørende sandunderlag.

Isolering og udstøbning af nye undergulve. Udlægning af nye klinkegulve med tilhørende fugearbejde.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Malerentreprisen

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Farum Midtpunkt

Paltholmterrasserne blok 11-16

Bybækterrasserne blok 21-26

Nygårdterrasserne blok 31-36

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen indeholder maling af samtlige vægge og lofter i gangstrøg og fællesrum. Malerbehandling af trappeløb og slutrengøring. Byggepladsydelser for eget arbejde.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 183-413305
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Tømrerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
04/04/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
M.T. Højgaard A/S
Søborg
Danmark
NUTS-kode: DK02
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 36 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 29 212 103.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Murerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/03/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Skou Gruppen A/S
Hørsholm
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 87 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 48 634 221.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Malerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
19/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Malerselskabet SBM A/S
Rødovre
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 045 500.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer