Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Esbjerg: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 201-487684

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Esbjerg Kommune
29189803
Torvegade 74
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Alice Knudsen
E-mail: alikn@esbjergkommune.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/

I.1)Navn og adresser
Din Forsyning
32661165
Ulvsundvej 1
Esbjerg N
6715
Danmark
Kontaktperson: Mette Skov Hansne
E-mail: mesk@dinforsyning.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dinforsyning.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud på anlægsprojekt - Renovering af Kongensgade etape 5- og Kronprinsensgade

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud er et genudbud af entreprisen benævnt ”Renovering af Kongensgade Etape 5 og Kronprinsensgade”, omfatter ny belægning og udstyr på Kongensgade på strækningen mellem Smedegade og Stormgade og renovering af Kronprinsensgade mellem Skolegade og Havnegade i Esbjerg (herefter "Delentreprise 1").

Derudover omfatter den udbudte entreprise udførelse af separatkloakering for DIN Forsyning A/S. Denne del af entreprisen er benævnt "Kloak- og forsyningsledninger" og omfatter ny kloak i Kongensgade på en strækning fra og med krydset Stormgade/Kongensgade til Smedegade samt Kronprinsensgade mellem Skolegade og Havnegade (herefter "Delentreprise 2").

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 17 000 000.00 DKK / Højeste bud: 19 000 000.00 DKK taget i betragtning
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233222
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af Delentreprise 1 og Delentreprise 2 vil blive tildelt en og samme leverandør, som skal indgå 2 kontrakter med Ordregiver.

Der vil blive indgået en kontrakt vedrørende Delentreprise 1 med Esbjerg Kommune, imens kontrakten vedrørende Delentreprise 2 vil blive indgået med DIN Forsyning A/S.

Delentreprise 1 omfatter i hovedtræk følgende overordnede ydelser:

— Rydning af eksisterende inventar og belægning,

— Opbrydning og bortskaffelse af eksisterende flisebelægning og underliggende bærelag,

— Levering og etablering af ny granitstensbelægning, reetableringsarbejder inkl. underliggende bærelag,

— Levering og etablering af afløbsinstallation for overfladeafvanding af nyetablerede belægninger,

— Opsætning af nyt inventar (cykelstativer, bænke o.lign.) (bygherreleverancer),

— Levering og opsætning af nyt inventar (cykelstativer, bænke o.lign.),

— Levering og etablering af ny beplantning (træer.) inkl. automatisk vandingsanlæg,

— Levering og etablering af kabeltomrør og klargøring til effektbelysning.

Delentreprise 2 omfatter i hovedtræk følgende overordnede ydelser:

— Separatkloakering af spildevand og regnvand.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 125-304427
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
28/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Stürup A/S
Esbjerg Ø
Danmark
NUTS-kode: DK03
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 614 509.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer