Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Holbæk: Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger

2019/S 204-498003

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fors A/S
CVR-nummer: 33032838
Postadresse: Tåstrup Møllevej 5
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Daniel Lassen
E-mail: daniel.lassen@twobirds.com
Telefon: +45 30851344

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Vand, varme og spildevand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af driftsrelaterede entreprenørydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231300
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af entreprenørydelser vedrørende driftsopgaver på ledningsnet.

Udbuddet gennemføres af Fors A/S på vegne af følgende driftsselskaber:

- Fors Vand Holbæk A/S (CVR 33 03 33 46),

- Fors Spildevand Holbæk A/S (CVR 32 76 55 72),

- Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S (CVR 33 03 30 79),

- Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S (CVR 33 03 31 25),

- Fors Affald Holbæk A/S (CVR 33 03 31 92),

- Fors Vand Lejre A/S (CVR 33 05 42 11),

- Fors Spildevand Lejre A/S (CVR 33 05 50 72),

- Fors Vand Roskilde A/S (CVR 32 83 78 59),

- Fors Spildevand Roskilde A/S (CVR 32 83 78 32),

- Fors Varme Roskilde A/S (CVR 32 83 74 25).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 40 312 337.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af driftsrelaterede entreprenørydelser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231110
45232100
45232410
45232411
45232440
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 (Roskilde Kommune) vedrører gravearbejder, rørarbejder, inklusiv smedearbejder, og tildækningsarbejder for området Roskilde Kommune.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse af rammeaftalen af 2 x 1 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af entreprenørydelser — delaftale 2 (Holbæk og Lejre Kommune)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232411
45231110
45231300
45232440
45232410
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 (Holbæk og Lejre Kommune) vedrører gravearbejder, rørarbejder, inklusiv smedearbejder, og tildækningsarbejder for området Holbæk og Lejre Kommune.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse af rammeaftalen af 2 x 1 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 105-257454
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af driftsrelaterede entreprenørydelser - delaftale 1 (Roskilde Kommune)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 10
Antal tilbud modtaget elektronisk: 10
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Gundsø Entreprenør Forretning A/S
CVR-nummer: 29807566
Postadresse: Langebjerg 8
By: Roskilde
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 4000
Land: Danmark
E-mail: rv@gef.as
Telefon: +4 46787585

Internetadresse: http://www.gef.as

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 24 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 22 111 273.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Udbud af driftsrelaterede entreprenørydelser - delaftale 2 (Holbæk og Lejre Kommune)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 10
Antal tilbud modtaget elektronisk: 10
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: PH Entreprenøren ApS
CVR-nummer: 21597546
Postadresse: Vor Frue Hovedgade 66
By: Roskilde
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 4000
Land: Danmark
E-mail: leon@phentreprenoren.dk
Telefon: +45 20848175
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 16 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 18 201 064.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Rammeaftalens værdi som angivet i punkt II.1.7 og vædien for hhv. delaftale 1 og 2 i punkt V.2.4 er baseret på en evalueringsteknisk tilbudssum for hele rammeaftalens løbetid.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter Ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser har mere end 60 års erfaring som leverandør til byggebranchen.
 • Ventilationsvinduet

  Ventilationsvinduet

  Fremtidens grønne indeklimaløsning
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Chalsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen
 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer
 • Københavns Listefabrik

  Københavns Listefabrik

  Se listekataloget - verdens største udvalg af trælister
 • Per Aarsleff A/S

  Per Aarsleff A/S

  Kloakrenovering og Strømpeforing
 • ASP produktudvikling

  ASP produktudvikling

  Alt i små kraner og vakuumløftere
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • James Hardie

  James Hardie

  Alt inde for facebeklædning
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser
 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning