Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Odense: Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling

2019/S 220-540225

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: SamAqua A/S
CVR-nummer: 34216169
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Bjarne Petersen
E-mail: bjpe@ffv.dk
Telefon: +45 51671084

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/110380456.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Landinspektørydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71353000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

SamAqua A/S udbyder på vegne af sine ejere - Landinspektørydelser som rammeaftale.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71355000
71355200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SamAqua A/S udbyder på vegne af 16 selskaber inden for forsyningsvirksomhed som vand, varme og spildevand - Landinspektørydelser.

Ydelser kan f.eks. være som nedenstående:

- Matrikulære arbejder i henhold til lov om landinspektørvirksomhed,

- Opmåling af alle relevante oplysninger i forhold til forbedring af forsyningernes eksisterende datagrundlag,

- Opmåling af ny-anlæg iht. forsyningernes registreringsvejledninger eller tilsvarende krav,

- 3D scanning samt efterfølgende modellering af data,

- Drone opmåling incl. forberedelse samt databehandling,

- Deklarationer, Tinglysning, Skøder o.lign.,

- Indlæsning af TV-inspektionsdata (Fejlfinding samt sammenkobling af XML-data),

Opmåling af eksisterende spildevand- vand- og fjernvarmeanlæg:

- Opmåling af brønde, bundkoter, dækselkoter, terrænkoter,

- Bassin, bygværker,

- Fladenivellementer,

- Pumpestationer,

- Ledninger,

- Knækpunkter, grenrør, krydsende ledninger. (løbende opmålinger under anlægsarbejders udførelse),

- Tinglysningsopgaver,

- Afsætning til ekspropriationer,

- Skøder,

- Verificering af afleveringsdata,

- Data fra landinspektøren til selskabernes system,

- Akutte ikke planlagte opgaver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: CV - er / Vægtning: 35 %
Omkostningskriterium - Navn: Økonomi / Vægtning: 25 %
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Omkostningskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 177-431092
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Landinspektørydelser

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Geopartner Landinspektører
Postadresse: Rugårdsvej 55 A
By: Odense C
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: info@geopartner.dk
Telefon: +45 63135050
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • OX-ON

  OX-ON

  Designed to protect
 • Vika vinduer

  Vika vinduer

  Lad os gøre det sammen
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Københavns Listefabrik

  Københavns Listefabrik

  Se listekataloget - verdens største udvalg af trælister
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • Dorch & Danola

  Dorch & Danola

  Værktøjsmekka for håndværkere. Mærkevarer til gode priser.
 • Kingo

  Kingo

  Miljørigtig nedbrydning
 • James Hardie

  James Hardie

  Alt inde for facebeklædning
 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser har mere end 60 års erfaring som leverandør til byggebranchen.
 • P.Olesen

  P.Olesen

  Nedbrydning og miljøsanering
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • BMI Danmark

  BMI Danmark

  (Icopal & Monier) - Se vores brohurer om tagløsninger
 • Festool

  Festool

  Se det store udvalg af festool brochurer
 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser