Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hillerød: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2019/S 221-542458

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ATP
CVR-nummer: 43405810
Postadresse: Kongens Vænge 8
By: Hillerød
NUTS-kode: DK
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørgen Bender-Pedersen
E-mail: jbp@atp.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/102895091.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af malerydelser til ATP

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

ATP Koncernen skal indgå en rammeaftale om levering af malerydelser til ATP Koncernens lokationer, der ligger 7 steder i Danmark. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler. Delaftalerne er fordelt således: Hillerød, Allerød, Lillerød (Delaftale 5), Vordingborg (Delaftale 4), Haderslev (Delaftale 3), Holstebro (Delaftale 2) og Frederikshavn (Delaftale 1).

Malerydelserne omfatter sædvanlig, gængs malerarbejde som maling af nye og eksisterende vægge af både beton og gips, spartling, pletspartling, udgipsning og afpudsning m.m. Arbejdet skal udføres af uddannede malere med svendebreve og i begrænset omfang af lærlinge.

Leverandøren skal derudover kunne stille med medarbejdere inden for få dage til løsning af hasteopgaver.

Der er tale om en rammeaftale med en løbetid på fire (4) år uden mulighed for forlængelse. Rammeaftalen indeholder enkelte sociale klausuler om arbejdsvilkår og samfundsansvar, samt en klausul om straffeattest.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 036 105.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Frederikshavn

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45440000
45442100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ATP Koncernen skal indgå en rammeaftale om levering af malerydelser til ATP Koncernens lokationer, der ligger 7 steder i Danmark. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler. Delaftalerne er fordelt således: Hillerød, Allerød, Lillerød (Delaftale 5), Vordingborg (Delaftale 4), Haderslev (Delaftale 3), Holstebro (Delaftale 2) og Frederikshavn (Delaftale 1).

Malerydelserne omfatter sædvanlig, gængs malerarbejde som maling af nye og eksisterende vægge af både beton og gips, spartling, pletspartling, udgipsning og afpudsning m.m. Arbejdet skal udføres af uddannede malere med svendebreve og i begrænset omfang af lærlinge.

Leverandøren skal derudover kunne stille med medarbejdere inden for få dage til løsning af hasteopgaver.

Der er tale om en rammeaftale med en løbetid på fire (4) år uden mulighed for forlængelse. Rammeaftalen indeholder enkelte sociale klausuler om arbejdsvilkår og samfundsansvar, samt en klausul om straffeattest.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 - Holstebro

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45440000
45442100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ATP Koncernen skal indgå en rammeaftale om levering af malerydelser til ATP Koncernens lokationer, der ligger 7 steder i Danmark. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler. Delaftalerne er fordelt således: Hillerød, Allerød, Lillerød (Delaftale 5), Vordingborg (Delaftale 4), Haderslev (Delaftale 3), Holstebro (Delaftale 2) og Frederikshavn (Delaftale 1).

Malerydelserne omfatter sædvanlig, gængs malerarbejde som maling af nye og eksisterende vægge af både beton og gips, spartling, pletspartling, udgipsning og afpudsning m.m. Arbejdet skal udføres af uddannede malere med svendebreve og i begrænset omfang af lærlinge.

Leverandøren skal derudover kunne stille med medarbejdere inden for få dage til løsning af hasteopgaver.

Der er tale om en rammeaftale med en løbetid på fire (4) år uden mulighed for forlængelse. Rammeaftalen indeholder enkelte sociale klausuler om arbejdsvilkår og samfundsansvar, samt en klausul om straffeattester.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 - Haderslev

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45440000
45442100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ATP Koncernen skal indgå en rammeaftale om levering af malerydelser til ATP Koncernens lokationer, der ligger 7 steder i Danmark. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler. Delaftalerne er fordelt således: Hillerød, Allerød, Lillerød (Delaftale 5), Vordingborg (Delaftale 4), Haderslev (Delaftale 3), Holstebro (Delaftale 2) og Frederikshavn (Delaftale 1).

Malerydelserne omfatter sædvanlig, gængs malerarbejde som maling af nye og eksisterende vægge af både beton og gips, spartling, pletspartling, udgipsning og afpudsning m.m. Arbejdet skal udføres af uddannede malere med svendebreve og i begrænset omfang af lærlinge.

Leverandøren skal derudover kunne stille med medarbejdere inden for få dage til løsning af hasteopgaver.

Der er tale om en rammeaftale med en løbetid på fire (4) år uden mulighed for forlængelse. Rammeaftalen indeholder enkelte sociale klausuler om arbejdsvilkår og samfundsansvar, samt en klausul om straffeattester.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4 - Vordingborg

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45440000
45442100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ATP Koncernen skal indgå en Rammeaftale om levering af malerydelser til ATP Koncernens lokationer, der ligger 7 steder i Danmark. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler. Delaftalerne er fordelt således: Hillerød, Allerød, Lillerød (Delaftale 5), Vordingborg (Delaftale 4), Haderslev (Delaftale 3), Holstebro (Delaftale 2) og Frederikshavn (Delaftale 1).

Malerydelserne omfatter sædvanlig, gængs malerarbejde som maling af nye og eksisterende vægge af både beton og gips, spartling, pletspartling, udgipsning og afpudsning m.m. Arbejdet skal udføres af uddannede malere med svendebreve og i begrænset omfang af lærlinge.

Leverandøren skal derudover kunne stille med medarbejdere inden for få dage til løsning af hasteopgaver.

Der er tale om en rammeaftale med en løbetid på fire (4) år uden mulighed for forlængelse. Rammeaftalen indeholder enkelte sociale klausuler om arbejdsvilkår og samfundsansvar, samt en klausul om straffeattester.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5 - Hillerød, Allerød, Lillerød

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45440000
45442100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ATP Koncernen skal indgå en rammeaftale om levering af malerydelser til ATP Koncernens lokationer, der ligger 7 steder i Danmark. Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler. Delaftalerne er fordelt således: Hillerød, Allerød, Lillerød (Delaftale 5), Vordingborg (Delaftale 4), Haderslev (Delaftale 3), Holstebro (Delaftale 2) og Frederikshavn (Delaftale 1).

Malerydelserne omfatter sædvanlig, gængs malerarbejde som maling af nye og eksisterende vægge af både beton og gips, spartling, pletspartling, udgipsning og afpudsning m.m. Arbejdet skal udføres af uddannede malere med svendebreve og i begrænset omfang af lærlinge.

Leverandøren skal derudover kunne stille med medarbejdere inden for få dage til løsning af hasteopgaver.

Der er tale om en rammeaftale med en løbetid på fire (4) år uden mulighed for forlængelse. Rammeaftalen indeholder enkelte sociale klausuler om arbejdsvilkår og samfundsansvar, samt en klausul om straffeattester.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 141-347491
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 - Frederikshavn

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Malerfirmaet Jeppesen ApS
Postadresse: Grævlingevej 20 - 22
By: Hirtshals
NUTS-kode: DK
Postnummer: 9850
Land: Danmark
Telefon: +45 98943399
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 285 780.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2 - Holstebro

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Malermester Ole Hansen A/S
Postadresse: Industriarealet 57
By: Ulfborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 6990
Land: Danmark
E-mail: maler@olehansen.dk
Telefon: +45 97490990
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 085 180.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3 - Haderslev

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: H. Carstensen Malerforretning ApS
Postadresse: Christiansfeldvej 66
By: Haderslev
NUTS-kode: DK
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 999 521.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 4 - Vordingborg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: malerfirmaet rene palm
Postadresse: banegårdspladsen 7
By: maribo
NUTS-kode: DK
Postnummer: 4930
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 741 240.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Delaftale 5 - Hillerød, Allerød, Lillerød

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 10
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Malerfirmaet 10-Kanten a/s
Postadresse: Industrivænget 12 B
By: Hillerød
NUTS-kode: DK
Postnummer: 3400
Land: Danmark
E-mail: mail@10kanten.dk
Telefon: +45 48285049
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 924 404.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3). Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell. Tilbudsgiver besvarer ESPD´et direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og

2) at ansøgeren opfylder de eventuelle mindstekrav til egnethed vedr. økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3). Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 6 eller nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. udbudslovens § 159, stk. 2. For tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark, kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedr. pkt. III.1.2), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring, der kan anvendes af tilbudsgiver, er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Eventuelle enheder, som tilbudsgiver baserer sig på, skal ligeledes udfylde ESPD elektronisk direkte i Mercell. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden seks (6) måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/11/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer