Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aarhus: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 223-546086

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: A. Enggaard A/S
Postadresse: Ceresbyen 64
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Aagaard
E-mail: peter.a@enggaard.dk
Telefon: +45 61638392

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.enggaard.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Entreprenørvirksomhed på vegne af almennyttigt boligselskab
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Totalentreprise - støttet boligbyggeri

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Skejbyvej byggefelt 3+5 - udbud af fagentrepriser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter opførelse af 5 bygninger på mellem 3 og 5 etager fordelt på 2 byggefelter. Der opføres i alt 115 lejligheder af variende størrelse med et samlet etageareal på 10 000 m2.

Bygningerne opføres med bagmur og dæk I betonelementer, skalmur i teglsten, badeværelser som færdige badekabiner og fladt tag med tagpap.

Nærværende udbud omfatter 10 enterpriser (delkontrakter), omfanget fremgår af del II.2.4:

1) Murerentreprisen;

2) Tømrerentreprisen;

3) Tagdækningsentreprisen;

4) Stålentreprisen;

5) Malerentreprisen;

6) Inventarentreprisen;

7) VVS-entreprisen;

8) Ventilationsentreprisen;

9) Elentreprisen;

10) Elevatorentreprisen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 47 185 430.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

1) Murerentreprisen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45262520
45262500
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Skejbyvej, 8240 Risskov

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omhandler opmuring af teglformur og tilhørende sokkelsten med puds samt polymerbeton sålbænke. Entreprisen udføres, jf. udbudstidsplan indeholdt i udbudsmaterialet. Der er leverandørprojektering indeholdt i entreprisen, herunder også godkendelse af tegninger hos ordrergiver.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbud afgives på tilbudsliste vedlagt udbudsmaterialet i PDF-format.

— Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed,

— Tilbudslisten underskrives,

— Alle poster med enhedspriser udfyldes som minimum med et "0". Hvis en post ikke udfyldes med en enhedspris eller et "0", vil posten blive betragtet som værende udfyldt med et "0".

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

2) Tømrerentreprisen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44230000
45422000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Skejbyvej, 8240 Risskov

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omhandler udførelse af tømrerarbejdet, herunder montage af træ-alu vinduer/døre og leverance og montage af alupartier og ståldøre, murkroner, gipsvægge, strøgulve med vinylgulvbelægning, akustiklofter og indvendige døre. Entreprisen skal udføres, jf. udbudstidsplan indeholdt i udbudsmaterialet. Der er leverandørprojektering indeholdt i entreprisen, herunder også godkendelse af tegninger hos ordrergiver. Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbud afgives på tilbudsliste vedlagt udbudsmaterialet i PDF-format.

— Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed,

— Tilbudslisten underskrives,

— Alle poster med enhedspriser udfyldes som minimum med et "0". Hvis en post ikke udfyldes med en enhedspris eller et "0", vil posten blive betragtet som værende udfyldt med et "0".

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

3) Tagdækningsentreprisen

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45261210
45261310
45261410
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Skejbyvej, 8240 Risskov

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omhandler udførelse af tagdækningsarbejdet, herunder tagdækning inkl. isolering og faldsikring. Entreprisen skal udføres, jf. udbudstidsplan indeholdt i udbudsmaterialet. Der er leverandørprojektering indeholdt i entreprisen, herunder også godkendelse af tegninger hos ordrergiver. Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbud afgives på tilbudsliste vedlagt udbudsmaterialet i PDF-format.

— Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed,

— Tilbudslisten underskrives,

— Alle poster med enhedspriser udfyldes som minimum med et "0". Hvis en post ikke udfyldes med en enhedspris eller et "0", vil posten blive betragtet som værende udfyldt med et "0".

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

4) Stålentreprisen

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45223210
45262410
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Skejbyvej, 8240 Risskov

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omhandler udførelse af stålaltaner, stålbeslag til bæring af altangange, ståltrapper, værn indvendigt og udvendigt, cykelskure og cykelstativer. Entreprisen skal udføres, jf. udbudstidsplan indeholdt i udbudsmaterialet. Der er leverandørprojektering indeholdt i entreprisen, herunder også godkendelse af tegninger hos ordrergiver. Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbud afgives på tilbudsliste vedlagt udbudsmaterialet i PDF-format.

— Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed,

— Tilbudslisten underskrives,

— Alle poster med enhedspriser udfyldes som minimum med et "0". Hvis en post ikke udfyldes med en enhedspris eller et "0", vil posten blive betragtet som værende udfyldt med et "0".

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

5) Malerentreprisen

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45442100
45442110
45442180
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Skejbyvej, 8240 Risskov

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omhandler udførelse af malerbehandling af betonvægge, betonlofter, gipslofter, træværk og betongulve indvendigt i bygningen. Entreprisen skal udføres, jf. udbudstidsplan indeholdt i udbudsmaterialet. Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbud afgives på tilbudsliste vedlagt udbudsmaterialet I PDF-format.

— Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed,

— Tilbudslisten underskrives,

— Alle poster med enhedspriser udfyldes som minimum med et "0". Hvis en post ikke udfyldes med en enhedspris eller et "0", vil posten blive betragtet som værende udfyldt med et "0".

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

6) Inventarentreprisen

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45421151
39141400
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Skejbyvej, 8240 Risskov

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omhandler levering og montering af fast inventar i lejligheder, inkl. hårde hvidevarer. Entreprisen skal udføres, jf. udbudstidsplan indeholdt i udbudsmaterialet. Der er leverandørprojektering indeholdt i entreprisen, herunder også godkendelse af tegninger hos ordregiver. Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbud afgives på tilbudsliste vedlagt udbudsmaterialet i PDF-format.

— Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed,

— Tilbudslisten underskrives,

— Alle poster med enhedspriser udfyldes som minimum med et "0". Hvis en post ikke udfyldes med en enhedspris eller et "0", vil posten blive betragtet som værende udfyldt med et "0".

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

7) VVS-entreprisen

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000
45332000
45332200
45331100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Skejbyvej, 8240 Risskov

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omhandler udførelse af varme,- vand og afløbsinstallationer i bygningerne. Entreprisen skal udføres, jf. udbudstidsplan indeholdt i udbudsmaterialet. Der er leverandørprojektering indeholdt i entreprisen, herunder også godkendelse af tegninger hos ordregiver. Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbud afgives på tilbudsliste vedlagt udbudsmaterialet i PDF-format.

— Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed,

— Tilbudslisten underskrives,

— Alle poster med enhedspriser udfyldes som minimum med et "0". Hvis en post ikke udfyldes med en enhedspris eller et "0", vil posten blive betragtet som værende udfyldt med et "0".

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

8) Ventilationsentreprisen

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45331200
45331210
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Skejbyvej, 8240 Risskov

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omhandler udførelse af boligventilationsanlæg og fælles ventilationsanlæg I kældre. Entreprisen skal udføres, jf. udbudstidsplan indeholdt i udbudsmaterialet. Der er leverandørprojektering indeholdt i entreprisen, herunder også godkendelse af tegninger hos ordregiver. Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbud afgives på tilbudsliste vedlagt udbudsmaterialet I PDF-format.

— Tilbudslisten skal udfyldes I sin helhed,

— Tilbudslisten underskrives

— Alle poster med enhedspriser udfyldes som minimum med et "0". Hvis en post ikke udfyldes med en enhedspris eller et "0", vil posten blive betragtet som værende udfyldt med et "0".

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

9) Elentreprisen

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45311000
45311100
45311200
45314310
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Skejbyvej, 8240 Risskov

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omhandler udførelse af elarbejde, inkl. kabelføring mellem bygninger og belysningsarmaturer, inkl.forsyning udvendigt på bygning og udenomsarealer. Entreprisen skal udføres, jf. udbudstidsplan indeholdt i udbudsmaterialet. Der er leverandørprojektering indeholdt i entreprisen, herunder også godkendelse af tegninger hos ordregiver. Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbud afgives på tilbudsliste vedlagt udbudsmaterialet i PDF-format.

— Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed,

— Tilbudslisten underskrives,

— Alle poster med enhedspriser udfyldes som minimum med et "0". Hvis en post ikke udfyldes med en enhedspris eller et "0", vil posten blive betragtet som værende udfyldt med et "0".

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

10. Elevatorentreprisen

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45313100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Skejbyvej, 8240 Risskov

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omhandler levering og montering af elevatorer. Entreprisen skal udføres, jf. udbudstidsplan indeholdt i udbudsmaterialet. Der er leverandørprojektering indeholdt i entreprisen, herunder også godkendelse af tegninger hos ordregiver. Opgaven er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbud afgives på tilbudsliste vedlagt udbudsmaterialet i PDF-format.

— Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed,

— Tilbudslisten underskrives,

— Alle poster med enhedspriser udfyldes som minimum med et "0". Hvis en post ikke udfyldes med en enhedspris eller et "0", vil posten blive betragtet som værende udfyldt med et "0".

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 110-267201
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

1) Murerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Murermester Finn Thøgersen Aps
Postadresse: Rørsangervej 32
By: Hadsund
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9560
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 11 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 9 700 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

2) Tømrerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
23/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: HTM byg A/S
Postadresse: Industriområdet 101
By: Hovedgård
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8732
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 11 750 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

3) Tagdækningsentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Tagpap A/S
Postadresse: Rævevej 26
By: Skive
NUTS-kode: DK041
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 700 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 350 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

4) Stålentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
02/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Richard Thomsen A/S
Postadresse: Edwin Rahrsvej 85
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 775 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

5) Malerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
02/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Malerfirma Ernst Hansen
Postadresse: Blomstervej 70
By: Tilst
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8381
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 300 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 481 800.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

6) Inventarentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Designa Erhverv A/S
Postadresse: Rudolfgårdsvej 1A
By: Viby J
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 100 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 7
Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

7) VVS-entreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
27/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: GK RØR Aps
Postadresse: Bredskiftevej 9, 1.sal
By: Aarhus V
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8210
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 400 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 892 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 8
Delkontraktnr.: 8
Betegnelse:

8) Ventilationsentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: GK Danmark A/S
Postadresse: Bredskiftevej 9, 1.sal
By: Aarhus V
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8210
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 100 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 099 630.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 9
Delkontraktnr.: 9
Betegnelse:

9.)Elentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
04/09/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Stilling Køl og El
Postadresse: Niels Bohrs Vej 15A
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 125 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 10
Delkontraktnr.: 10
Betegnelse:

10) Elevatorentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/10/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Otis A/S - Vest
Postadresse: Klamsagervej 12
By: Viby J
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 100 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 912 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Byggeriet udføres af A. Enggaard i totalentreprise for Lejerbo. A. Enggaard er forpligtiget til at afløfte udbudspligten på vegne af Lejerbo.

Der gøres opmærksom på at ESPD og tilhørende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § 159, stk. 2, og udbudsbekendtgørelsens punkt III.1, skal afleveres samtidig med afgivelse af tilbud for at tilbuddet er konditionsmæssigt.

Dokumentationskravet er opfyldt ved kopi af serviceattest vedlagt tilbuddet.

Der er fri og offentlig adgang til udbudsmaterialet, som findes på "ProjectWEB.dk" med udbudsnavnet "Skejbyvej byggefelt 3+5 - Udbud af fagentrepriser"

Udbudsmaterialet findes her: Der henvises til Del I: pkt. I.3.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt samme dag som offentliggørelsen af nærværende udbudsbekendtgørelse.

Vejledning til anvendelse af "ProjectWEB.dk" og oprettelse af brugerprofil findes her: https://intro.projectweb.dk//support/?language=DA

Spørgsmål vedrørende anvendelse af "ProjectWEB.dk" kan stilles via mail til MR@ramboll.dk el. tlf. nr. +45 51615298.

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles via " ProjectWEB.dk" via punktet "spørgsmål/svar"

Spørgsmål til ordrergiver skal stilles skriftligt via "ProjectWEB.dk". Ordrergivers besvarelse gives ligeledes via "ProjectWEB.dk". Besvarelse af spørgsmål vil ske løbende.

Spørgsmål stillet før 26.6.2019 (inden udgang af dagens sidste time) vil blive besvaret, såfremt ordrergiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svaret senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der stilles senere end 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Tidspunkter og -frister:

— Udsendelse af udbudsbekendtgørelse - 5.6.2019,

— Adgang til udbudsmaterialet - 5.6.2019,

— Frist for spørgsmål - 26.6.2019, kl. 23:59:59,

— Frist for svar - 1.7.2019, kl. 23:59:59,

— Tilbudsfrist - 5.7.2019, kl. 10:00,

— Underretning til tilbudsgivere - 16.8.2019,

— Udløb af standstill periode - 26.8.2019,

— Kontrahering - 5.9.2019.

Tilbudslisten afleveres som PDF-fil på "ProjectWEB.dk"

Da udbuddet gennemføres elektronisk, får ordrergiver først adgang til de elektroniske tilbud tidligst ½ time efter tilbudsfristens udløb. Tilbud "åbnes" derfor 5.7.2019, kl. 10:30 og de indkomne tilbudssummer offentliggøres herefter via "ProjectWEB.dk"

Umiddelbart efter licitationens afholdelse vil tilbuddene blive gennemgået med henblik på at vurdere, om disse er konditionsmæssige.

Links til tjenester til udfyldelse af ESPD: http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=da

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud, Nævnenes hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgåelse af kontrakt.

Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt og med kopi til Klagenævnet, underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er infgivet I standstill peioden. Hvis klagen ikke er indgivet I standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer