Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2019/S 226-554909

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Professionshøjskolen University College Nordjylland
CVR-nummer: 30843126
Postadresse: Selma Lagerløfs Vej 2
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Kadir Atsiz
E-mail: kontakt@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ucn.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Professionshøjskole
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentligt EU-genudbud af rammeaftaler på håndværkerydelser for Professionshøjskolen University College Nordjylland

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende genudbud vedrører rammeaftaler på håndværkerydelser til Professionshøjskolen University College Nordjylland. Der er tale om genudbud af følgende delaftaler:

— Delaftale 1 Aalborg, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve,

— Delaftale 2 Hjørring, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve,

— Delaftale 3 Thisted, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve,

— Delaftale 4 Thisted Tømrer- og snedkerarbejder herunder glarmesterarbejder.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Aalborg, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45442100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende malerarbejde, herunder diverse reparationsarbejder,

— Spartling, opsætning af væv og maling af indvendige vægge samt lofter,

— Malerbehandling af udvendig træ- og murværk.

Forventet antal leverandører på rammeaftalen: 4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Hjørring, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45442100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Hjørring

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende malerarbejde, herunder diverse reparationsarbejder,

— Spartling, opsætning af væv og maling af indvendige vægge samt lofter,

— Malerbehandling af udvendig træ- og murværk.

Forventet antal leverandører på rammeaftalen: 4.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Thisted, Malerarbejder, herunder afslibning og lakering af trægulve

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45422000
45442100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Thisted

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende malerarbejde, herunder diverse reparationsarbejder,

— Spartling, opsætning af væv og maling af indvendige vægge samt lofter,

— Malerbehandling af udvendig træ- og murværk.

Forventet antal leverandører på rammeaftalen: 3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Thisted, Tømrer- og snedkerarbejder herunder glarmesterarbejder

Delkontraktnr.: Delaftale 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45422000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Thisted

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

— Almindeligt forekommende tømrer- og snedkerarbejde, herunder:

- - Reparationer samt montering af nye døre og vinduer.

— Stern,

— Udskiftning af tagplader,

— Træbeklædning,

— Opsætning af gipsvægge,

— Glarmesteropgaver, herunder:

- Vindfang samt udskiftning af ruder,

- Glaslister.

Forventet antal leverandører på rammeaftalen: 3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 059-135630
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: Delaftale 1
Betegnelse:

Maler Aalborg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S
CVR-nummer: 25385519
Postadresse: Livøvej 4
By: Viborg
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Malerfirmaet Jeppesen ApS
CVR-nummer: 14334033
Postadresse: Grævlingevej 20-24
By: Hirtshals
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9850
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Malerfirmaet Henning Kristensen A/S
CVR-nummer: 14451889
Postadresse: Pantervej 4
By: Thisted
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 450 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 450 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: Delaftale 2
Betegnelse:

Maler Hjørring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S
CVR-nummer: 25385519
Postadresse: Livøvej 4
By: Viborg
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Malerfirmaet Jeppesen ApS
CVR-nummer: 14334033
Postadresse: Grævlingevej 20-24
By: Hirtshals
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 9850
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Malermester Birgit Christensen ApS
CVR-nummer: 36940832
Postadresse: Højvangen 3
By: Hjørring
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Malerfirmaet Henning Kristensen A/S
CVR-nummer: 14451889
Postadresse: Pantervej 4
By: Thisted
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 450 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 450 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: Delaftale 3
Betegnelse:

Maler Thisted

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Malerfirmaet Henning Kristensen A/S
CVR-nummer: 14451889
Postadresse: Pantervej 4
By: Thisted
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Malermester Peter Søndergaard
CVR-nummer: 18763044
Postadresse: Fårtoftvej 113
By: Thisted
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 450 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 450 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: Delaftale 4
Betegnelse:

Tømrer- og snedkerarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: F J Byg Aps
CVR-nummer: 25436431
Postadresse: Stationsvej 7
By: Thisted
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Morsø Tømrer og Snedkerforretning
CVR-nummer: 32091113
Postadresse: Rolstrupbakken 2
By: Nykøbing Mors
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 7900
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 450 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 450 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer