Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 226-555038

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Børn og Unge
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Grøndalsvej 2
By: Viby J
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Proces- og projektleder Lars Guldager
E-mail: lagu@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://aarhus.dk/om-kommunen/boern-og-unge/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning - Ny dagtilbudsafdeling i Tilst og Sabro

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter totalrådgivning i fbm etablering af 2 nye dagtilbudsafdelinger - delkontrakt 1: Ny dagtilbudsafdeling i Tilst og delkontrakt 2: Ny dagtilbudsafdeling i Sabro.

Begge dagtilbudsafd. vil blive planlagt og udviklet på baggrund af en inddragelsesproces, hvor der arbejdes med organisering og fysisk indretning, som sikrer små miljøer i dagtilbudsafdelingerne.

Begge afdelinger skal indeholde 6 børnegrupper, som udgangspunkt 3 grupper af 20 børn i børnehave og 3 grupper af 12 børn i vuggestue. Der skal være indarbejdet såkaldt interval, hvilket vil sige et børneindtag på 10% mere end normeringen. Derudover skal der indarbejdes bygningsmæssig fleksibilitet, således at de enkelte grupper ved relativt få omkostninger kan omstruktureres.

Den samlede økonomiske ramme er på 20 600 000 DKK ekskl. moms for hver dagtilbudsafdeling.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 372 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Totalrådgivning for dagtilbudsafdeling i Tilst

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Tåstumvænget 8, 8381 Tilst

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af en ny dagtilbudsafdeling i Tilst.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Metode / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Totalrådgivning for dagtilbudsafdeling i Sabro

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Rønnevangen 2, Sabro

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny dagtilbudsafdeling i Sabro.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Metode / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 120-294206
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Totalrådgivning for dagtilbudsafdeling i Tilst

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Pluskontoret Arkitekter A/S
CVR-nummer: 11524974
Postadresse: Klostergade 32, 1. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 725 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Totalrådgivning for dagtilbudsafdeling i Sabro

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: RUM as
CVR-nummer: 21780049
Postadresse: Emil Møllers Gade 41B
By: Horsens
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 647 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristen i forhold til tildeling af opgaven er 45 dage efter offentliggørelsen af en tildelingsbekendtgørelse i EU-tidende. En evnt. klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for udbudsregler
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 74715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer