Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Køge: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 241-590670

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Køgehallerne
CVR-nummer: 26050111
Postadresse: Ved Stadio 2b
By: Køge
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Løjmand
E-mail: morten.loejmand@koege.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.koege.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt — Hal III, Køge Idrætspark

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Køgehallerne (herefter »Ordregiver«) at indhente tilbud på projektering og opførelse i totalentreprise af en ny hal III med tilhørende spillerfaciliteter og foreningslokaler i tilknytning til Køge Idrætspark.

Opgaven udbydes i omvendt licitation, hvilket indebærer, at totalentreprise-summen er fast/fikseret, og at tilbudsgiverne således alene konkurrerer på kvalitative parametre (og ikke økonomien). For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 46 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000
71000000
71200000
71300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Køgehallerne (herefter »Ordregiver«) at indhente tilbud på projektering og opførelse i totalentreprise af en ny hal III med tilhørende spillerfaciliteter og foreningslokaler i tilknytning til Køge Idrætspark.

Opgaven udbydes i omvendt licitation, hvilket indebærer, at totalentreprisesummen er fast/fikseret, og at tilbudsgiverne således alene konkurrerer på kvalitative parametre (og ikke økonomien). For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur: Funktion og planløsning / Vægtning: 65 %
Kvalitetskriterium - Navn: Materialekvalitet / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 0 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøgere skal som led i ansøgningen udfylde og aflevere den af Ordregiver udarbejdede skabelon for ESPD, der indgår i udbudsmaterialet som en xml-fil. Ansøgerne skal downloade filen og derefter importere og udfylde den via hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da Vejledning findes på http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 121-244292
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/04/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dansk Halbyggeri A/S
By: Køge
NUTS-kode: DK02
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 46 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 46 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 dage regnet fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer