Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Køge: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 241-590675

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Ved Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Løjmand
E-mail: morten.loejmand@koege.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.koege.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af byggeret B — Køge Idrætspark (salg og opførelse af skræddersyet lejemål)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Køge Kommune (»Ordregiver«) gennemfører en renovering af Køge Idrætspark, der blandt andet omfatter etablering af tribune, ståpladser, udvidelse af Køgehallerne i form af etablering af ny opvisningshal, etablering af café mellem eksisterende haller og den nye opvisningshal, etablering af nye omklædningsfaciliteter mv.

Som del af den samlede renovering udbyder Ordregiver byggeret vedrørende bygning B, der er placeret umiddelbart opad Køge Idrætsparks tribuner og boldbane, til salg. Samtidig med salget af byggeretten indgås aftale mellem Ordregiver og den vindende tilbudsgiver om Ordregivers leje af en del den kommende ejendom på grunden som skræddersyet byggeri.

Som følge af den samtidige indgåelse af lejeaftale om skræddersyet byggeri og lejemålets nære sammenhæng med stadionrenoveringen gennemføres udbuddet som et EU-udbud efter udbudsloven. For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71200000
71300000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Køge Kommune (»Ordregiver«) gennemfører en renovering af Køge Idrætspark, der blandt andet omfatter etablering af tribune, ståpladser, udvidelse af Køgehallerne i form af etablering af ny opvisningshal, etablering af café mellem eksisterende haller og den nye opvisningshal, etablering af nye omklædningsfaciliteter mv.

Som del af den samlede renovering udbyder Ordregiver byggeret vedrørende bygning B, der er placeret umiddelbart opad Køge Idrætsparks tribuner og boldbane, til salg. Samtidig med salget af byggeretten indgås aftale mellem Ordregiver og den vindende tilbudsgiver om Ordregivers leje af en del den kommende ejendom på grunden som skræddersyet byggeri.

Som følge af den samtidige indgåelse af lejeaftale om skræddersyet byggeri og lejemålets nære sammenhæng med stadionrenoveringen gennemføres udbuddet som et EU-udbud efter udbudsloven. For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Det tilbudte projekt / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 80 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver skal som del af tilbuddet udfylde og aflevere den af Ordregiver udarbejdede skabelon for ESPD, der indgår i udbudsmaterialet som en xml-fil. Tilbudsgiver skal downloade filen og derefter importere og udfylde den via hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da Vejledning findes på http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/ESPD

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 127-258419
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 dage regnet fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer