Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Frederiksberg: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 241-590692

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Smallegade 1
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Strunge Jensen
E-mail: ingenior@strunge.dk
Telefon: +45 56141030

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.frederiksberg.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Boldklubs Fond
CVR-nummer: 18714493
Postadresse: c/o Frederiksberg Boldklub, Jens Jessens Vej 24
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Strunge Jensen
E-mail: ingenior@strunge.dk
Telefon: +45 56141030

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/fb/fonden-hvem-er-vi/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Lokal myndighed og erhvervsdrivende fond
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Boliger og offentlige faciliteter samt fritid og kultur

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprise Generationernes Frederiksberg. Plejecentret Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven består både af nedrivning og opførelse af nyt byggeri. Konkret er der tale om:

- Nedrivning af Ingeborggården i 2 eller flere etaper og klubhuset for Frederiksberg Boldklub i en etape,

- Opførelse af én eller flere bygninger – i 2 eller flere etaper – på tilsammen ca. 18 000 m2 til det nye Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub med tilhørende p-pladser og udearealer,

- Etablering af nye forbindelser, byrum og sammenhænge inden for konkurrenceområdet.

Forslag til, hvordan de nye forbindelser, byrum og sammenhænge, som nævnes ovenfor, forbinder med den omkringliggende by,

- Etablering af i alt 77 parkeringspladser samt 180 cykelparkeringspladser.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 342 694 700.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

2000 Frederiksberg, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til Udbudslovens § 58. Se nærmere i udbudsbrev og udbudsmateriale på iBinder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektonisk og funktionel kvalitet / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Tilgænglighed / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Energi og driftsøkonomi / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og tidsplan / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til udbudsmaterialet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 210-435523
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Totalentreprise Generationernes Frederiksberg. Plejecentret Ingeborggården og Frederiksberg Boldklub

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
31/08/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: G.V.L. Entreprise A/S
CVR-nummer: 41680628
Postadresse: Oldvej 6
By: Hellerup
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2900
Land: Danmark
E-mail: gvl@gvl.dk
Telefon: +45 48166800
Fax: +45 48171425

Internetadresse: http://gvl.dk/

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 332 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 342 694 700.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der er tale om et genudbud af et nu annulleret udbud (udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 202-364592), foranlediget af ordregivers ønske om at forhøje loftet over tilbudspriserne.

Ud fra en forventning om, at deltagerne i dette udbud vil være de samme som i det nu annullerede udbud, er der anvendt en komprimeret udbudstidsplan. Såfremt der måtte komme ansøgninger om prækvalifikation fra parter, der ikke har deltaget i den nu annullerede udbudsforretning, vil ordregiver se velvilligt på en eventuel forespørgsel om at forlænge tidsplanen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud på opgaven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Frederiksberg Kommune og FB-Fondens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt (prækvalificeret), jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at Frederiksberg Kommune og FB-Fonden har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Frederiksberg Kommune og FB-Fonden har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/12/2019

« Tilbage til oversigten over alle licitationer