Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 011-022708

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Natasja Lystrup
E-mail: NLTR@BANE.dk
Telefon: +45 82340000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ressourceudbud af projektleder til elektrificeringsprogrammet

Sagsnr.: BDK, Elektrificeringsprogrammet
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. 2017/S 007-010760 har Banedanmark udbudt en kontrakt om en ressourceperson til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektleder for elektrificering af strækningen mellem Ringsted og Femern:

Ressourcepersonen skal varetage en kompliceret styringsopgave inden for rammerne af allerede indgåede kontrakter (totalentreprise og hovedentreprise).

Opgaverne vil primært omfatte følgende:

- Være ansvarlig for eksekvering af elektrificeringen og følgearbejder i samarbejde med medarbejderne i projektteamet (projektledere, byggeledere og tilsyn),

- Have ansvaret for proaktiv styring og planlægning, herunder udarbejdelse af tidsplaner og stadieplaner,

- Have ansvaret for løbende opfølgning og besvarelse af teknisk afklaring fra entreprenøren,

- Have ansvaret for styring og opfølgning af tid, økonomi, kvalitet, miljø og for, at sikkerhedskravene (CSM) overholdes,

- Være ansvarlig for kontakt til leverandører, myndigheder, rådgivere m.m.,

- Være med til at håndtere entreprenørernes ekstraarbejder og deraf følgende krav med afsæt i de indgåede kontrakter,

- Sikre at Banedanmarks krav til arbejdsmiljø efterleves,

- Sikre samarbejde med projektejere og teknisk systemansvarlige,

- Sikre robust og troværdig afrapportering til anlægschef og den øvrige programledelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Option 1: Option på forlængelse 2 gange af 12 måneder. Forlængelsen indeholder også mulighed for at reducere den ugentlige arbejdstid, jf. option 2,

- Option 2: Option på at reducere den ugentlig arbejdstid fra 37 timer pr. uge til 20 timer pr. uge. Denne option kan kaldes 2 gange pr. år (i alt maksimalt 6 gange inkl. udnyttelse af option 1).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 007-010760
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Ressourceudbud af projektleder til Elektrificeringsprogrammet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Banedanmark besluttede at annullere ressourceudbuddet, idet der alene blev modtaget ét konditionsmæssigt tilbud, og der efter Banedanmarks opfattelses ikke var tilstrækkelig konkurrence for opgaven. Banedanmark overvejer at udbyde opgaven på ny til foråret 2020.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer