Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Byggemodning

2020/S 014-027637

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 013-025425)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Lasse Søager
E-mail: JK6P@kk.dk
Telefon: +45 33663366

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny skole i Kødbyen – Byggemodning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45111291
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen er beliggende på matr. nr. 374 Udenbys Vester Kvarter som er omkranset af Ingerslevsgade, Skelbækgade og Kødboderne. Det opmålte areal for byggefeltet hvor Ny Skole i Kødbyen skal opføres udgør godt 8 000 m2 og indeholder for nuværende 8 bygninger.

Totalentreprisen ”NSK1_Byggemodning” omfatter i hovedtræk følgende ydelser i forbindelse med klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen: ledningsomlægning, miljø- og saneringsarbejder, nedrivningsarbejder, spuns og byggepladshegn, samt jordarbejder og grundvand. Totalentreprenørens arbejder for klargøring af byggefeltet for Ny Skole i Kødbyen afleveres i kote +1,5 og til dels indrammet af en indfatningsvæg placeret mindst 1,3 meter udenfor de tilladte byggelinjer for skolen – bortset fra ankerhoveder.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 013-025425

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.5
I stedet for:

Ingen markering

Læses:

100 000 000 DKK.

Afsnit nummer: II.2.6
I stedet for:

Ingen markering

Læses:

100 000 000 DKK.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer