Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Middelfart: Installation af brand- og tyverialarmer samt antenneanlæg

2020/S 014-028653

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
Postadresse: Nytorv 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Grabski Larsen
E-mail: Anders.grabskilarsen@middelfart.dk
Telefon: +45 88885018

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a95cd44b-92a8-4313-91d5-c799da6adf18/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a95cd44b-92a8-4313-91d5-c799da6adf18/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a95cd44b-92a8-4313-91d5-c799da6adf18/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a95cd44b-92a8-4313-91d5-c799da6adf18/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af AIA - Sikringsydelser

Sagsnr.: 2020-000969
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45312000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Middelfart Kommune ønsker at indgå en rammeaftale omkring leverance, installation og servicering af AIA- udstyr i kommunens bygninger og institutioner. Middelfart Kommune ønsker at indgå rammeaftale med én leverandør.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31625000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Middelfart Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Middelfart Kommune ønsker at indgå en rammeaftale omkring leverance, installation og servicering af AIA- udstyr i kommunens bygninger og institutioner.

Rammeaftalen omfatter bl.a. men ikke udtømmende, servicetilkald for alle kommunens AIA-anlæg, samt udførelse af periodisk eftersyn af alle anlæg, se mere i udbudsmaterialet.

Rammeaftalen udbydes som et begrænset udbud, hvor der vil blive prækvalificeret maksimalt 5 leverandøre til at afgive tilbud på rammeaftalen.

Rammeaftalen vil have en varighed på 4 år.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 09/06/2020
Slut: 04/06/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

- Tilbudsgiver skal være certificeret AIA installatører og skal fremgå af Forsikring & Pensions liste over certificerede installatørvirksomheder,

- Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Erhvervsansvarsforsikring med forsikringsdækning pr. år på minimum 5 000 000 DKK for person og tingskade,

- Tilbudsgiver skal have udført minimum 3 lignende eller tilsvarende arbejder/opgaver inden for de seneste 3 år. Minimum en af disse referencer skal være en offentlig virksomhed. Der kan maksimalt angives 5 referencer.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed vurderet på baggrund af de adspurgte informationer.

Hvor særligt teknisk og faglig formåen jf. nedenstående punkt A, B og C vil blive tillagt størst betydning i den samlede vurdering af, hvilket ansøgerfelt der vil give den bedste konkurrencesituation.

Ordregiver vil vurdere følgende positivt:

A. At referencerne afspejler en fagmæssig bred erfaring med opgaver indenfor den pågældende rammeaftale.

B. At referencerne er udført i et miljø sammenligneligt med ordregivers, jf. bilag 5 anlægsoversigt, hvor der under arbejdets udførelse skal iagttages særlige hensyn til bygningens daglige brugere.

C. At referencerne angår løbende arbejder/længerevarende samarbejder (rammeaftaler).

D. At de oplyste egenkapital tal og soliditetsgraden afspejler en vedvarende stabil opgavemængde.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være certificeret AIA installatører og skal fremgå af Forsikring & Pensions liste over certificerede installatørvirksomheder.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen omfatter leverance, installation og servicering af AIA- udstyr i kommunens bygninger og institutioner. Serviceopkald for alle kommunens anlæg, samt udførelse af periodiske eftersyn af alle anlæg.

Kommunen besidder på udbudstidspunktet 78 AIA anlæg. Yderligere oplysninger findes i udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/02/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/03/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer